Obavijest poljoprivrednim proizvođačima oraha!

U posljednje dvije godine vrlo često tijekom ljetnih mjeseci primjećujemo defolijaciju u nasadima oraha. Najčešći uzrok tome su pojave bolesti lista. Jedna od najznačajnijih bolesti je  antraknoza oraha (Gnomonia leptostyla), bolest se prepoznaje po sivosmeđim  pjegama obrubljenim tamnim rubom na listu ili plodovima, a unutar pjege mogu se vidjeti crne točkice (plodna tijela gljive). Druga bolest velikog značenja je  bakterioza oraha ( Xsantomonas juglandis ). Simptomi se manifestiraju na  listu u vidu sitnih pjegice koje se kasnije povećavaju i dobivaju crnu boju, vrlo često  žile lista sa donje strane pocrne. Isto tako imamo sitne pjege na plodu koje se također povećavaju i pocrne. Zaštitu protiv ovih bolesti moguće je provesti nekim od pripravaka navedenim u tablici 1.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolesti
Bakreni spojevi   * Bordoška juha caffaro 20 WP bakterioze jedno tretiranje kod razvoja ploda
Bakreni spojevi * Champion WG 50

 

bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)
Bakreni spojevi  * Neoram WG rak kore
Bakreni spojevi  Arione SC uzbijanje lisnih pjegavosti (Mycosphaerella maculiformis, Gnomonia juglandis) raka (Cytospora corylicola, Botryosphaeria dothidea) i bakterijskih bolesti (Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestris)
Bakreni spojevi * Cuprablau Z** bakterijska pjegavost
Mankozeb Dithan DG neotec

Penncozeb 75 DG

siva pjegavost lista
Piraklostrobin,boksalid Signum siva pjegavost lista
 

Miklobutanil

 

Systhane 20 EW

pjegavost lista i sušenje plodova

**Krajnji rok za primjenu zaliha          1.7.2021.

*Ovi pripravci imaju dozvolu u ekološkoj proizvodnji

U novije vrijeme u nasadima oraha javlja se i  gljivični rak oraha (Botryosphaeria dothidea), bolest koja uzrokuje sušenje grana, dijela krošnje i u konačnici čitavog stabla, osjetljivi su  mladi nasadi. Kod pregleda treba obratiti pozornost na pojavu rak-rane iz kojih se luči smola i to na deblu ili granama. Ispod kore  na mjestu rana vidljive su tamne nekroze kambija. Spominje se sve češće i kao uzročnik truljenje plodova ( orah, lijeska, kesten, maslina). Mjere zaštite odnose se na preventivu, pravilan izbor položaja, rezidba i spaljivanje zaraženih dijelova. Dijelovi biljke koje je zahvatila nekroza,  može se mehanički ukloniti. Nekritizirana mjesta preporučljivo je izrezati sve do zdravog dijela. Očišćena mjesta mogu se premazati fungicidom i zatvoriti voćarskim voskom. Izbjegavati mehanička oštećenja na stablima oraha. U mladim nasadima ne koristiti drvene kolce kao potporanj jer mogu biti izvori zaraze.

Od štetnika se tijekom vegetacije na orahu mogu pronaći lisne uši  oraha (Chromapis spp) oraha te orahove grinje (Eryophies tristiatus), no obično su to štetnici manjeg značaja. Kasnije tijekom vegetacije pratimo pojavu orahove muhe (Rhagoletis completa) ,kao  najznačajnijeg štetnika oraha ,te orahov savijač (Cydia amplana).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

            

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis