Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lijeske

Obilaskom nasada lijeske uočena je pojava smeđeg i zelenog listojeda (Phyllobius spp. ), no bez značajnije štete, osim toga i nešto  jača pojava lisnih ušiju (Aphididae). Tijekom svibnja javljaju se i odrasli oblici  ljeskove strizibube (Oberea linearis). Radi se o štetniku čije ličinke buše mlade izbojke  te dolazi do sušenje vrhova izbojka. Problemi su se javljali u mlađim nasadima ,dok u starijima šteta budu manjeg značenja.

Obavljen je i pregled i na prisutnost ljeskotoča (Balaninus nucum), za sada nije pronađen štetnik no potrebno je pratiti njegovu pojavu tijekom slijedećih dana. Pregled  obavljati  u rano jutro ili navečer i to metodom otresanja . Oko biljke postaviti bijelu podlogu i stresti biljku. Kritičnom brojkom smatra se ulov 3-4 pipe po grmu.

Tijekom vegetacije obavljati preglede na prisutnost stjenica (Gonocerus, Piezidorus, Palomena, Piezodorus, Nezara, Dolycoris i dr.)

Za suzbijanje štetnika na lijesci dozvolu imaju insekticidi navedeni u tablici 1.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv pripravka Štetenik Karenca
Tiakloprid Calypso SC 480** Ljeskotoč 70 dana
Spinosad  * Laser Jabučni savijač 7 dana
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rottorsuper

 

Lisne uši, jabučni i kestenov savijač

 

30 dana

 

 

Piretrini * Demetrina 25 SC Lisne uši, jabučni savijač

 

30  dana

*Dozvola u ekološkoj

**Krajnji rok za primjenu zaliha 3.2.2021.

 

U ekološkoj proizvodnji za suzbijanje štetnika o preporučaju se sredstva registrirana kao ojačivači ili gnojiva: Dominus ,Boundary , FitoAfiser smanjuje pojavu lisnih ušiju i dr.

 

U nasadima  lijeske za sada nisu zabilježene pojave lisnih pjegavosti (Phyllosticia, Mycosphaerella, Septoria i dr.).One se obično javljaju iza vlažnijeg perioda sa oborinama. Preventivna tretiranja je potrebno obaviti prije najave kiše. Za razvoj  bolesti na plodu  (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria) , također je povoljnije vlažno vrijeme kao i oštećenja od gore navedenih štetnika ( stjenice, ljeskotoč)

U prošloj godini smo bilježili jaku pojavu pepelnica lijeske (Phyllactinia coryli), za sada nije primijećena jača pojava  ove bolesti ,no  uz povoljne uvijete moguća je ponovna pojava po nastanku povoljnih uvijeta.

Za suzbijanje bolesti na lijesci dozvolu imaju slijedeći pripravci.

Tablica 2.

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolesti
Bakreni spojevi   * Bordoška juha caffaro 20 WP trulež ploda-svibanj,lipanj

bakterijoze-jesen

Bakreni spojevi * Champion WG 50 bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)
Bakreni spojevi  * Neoram WG rak kore
Bakreni spojevi * Cuprablau –Z ** bakterijska pjegavost
Sumpor * Cosavet DF pepelnica
Sumpor * Kumulus DF

Microthiol

special disperss

pepelnica i grinje

pepelnica i grinje

Piraklostrobin,boksalid Signum siva pjegavost lista
 

Miklobutanil

 

Systhane 20 EW

 

pjegavost lista i sušenje plodova

*Sredstva dozvoljena i u ekološkoj proizvodnji

**Krajnji rok za primjenu zaliha 1.7.2021.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis