Obavijest proizvođačima salate

Salatu uzgojenu na otvorenom potrebno je pravovremeno zaštititi od bolesti i to od plamenjače (Bremia lactucae), bijele truleži (Sclerotinia slerotiorum), te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Plamenjača se manifestira u obliku svijetlozelenih, uglatih pjega, na naličju se pojavljuje prljavobijela prevlaka. Sredstava koja se mogu primijeniti za zaštitu salate od plamenjače su: ACROBAT MZ WG, POLYRAM DF, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD R, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ORTIVA, ORVEGO, ZAKEO 250 SC, AIRONE SC.

Simptomi bijele truleži vidljivi su na korjenovom vratu gdje se javlja bijeli micelij s crnim kuglicama. Sredstva dozvoljena za suzbijanje bijele truleži su: TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, SIGNUM, GEOXE.

Ako na listovima uočite rubno sušenje i ako su ti dijelovi prekriveni sivom prevlakom radi se o sivoj plijesni. Moguće je primijeniti preparate: SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, GEOXE, SIGNUM, PYRUS 400 SC, SCALA.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis