Obavijest proizvođačima kupusa!

Pregledom polja zasađenih kupusom uočena je pojava kupusnog buhača (Phyllotreta sp). Štete rade odrasli kukci praveći okrugle rupice na lišću. Najveće štete rade mladim biljkama, pogotovo rasadu, koji zaostaje u rastu i daje niže prihode. Kasniji napad na veće biljke ne šteti toliko biljkama koliko smanjuje tržišnu vrijednost proizvoda. U suzbijanje se kreće kada je 10 % lisne površine zahvaćeno.

Sredstava koja su dozvoljena za suzbijanje kupusnih buhača: DECIS 2,5 EC, FASTAC 10 EC, CYTHRIN MAX, ROGOR 40 (krajnji rok za primjenu zaliha je 30.06.2020.)

Za suzbijanje kupusni muhe moguće je primijeniti preparate: CHROMOGOR, CALINOGOR, PERFEKTHION uz napomenu da je navedenim preparatima istekla registracija, krajnji rok za primjenu zaliha je 30.06.2020.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr.

Pripremi za ispis