Obavijest proizvođačima krumpira

Proteklih dana zabilježeno je promjenjivo vrijeme sa oborinama te preporučamo proizvođačima krumpira da izvrše zaštitu protiv plamenjače krumpira (Phytophora infestans). U kritičnom periodu redovito treba pratiti usjeve i obavljati preventivne zaštite svakih 7-10 dana jer jednom kad se bolest pojavi prilično ju je teško držat pod kontrolom i spriječiti. Simptomi plamenjače vide se na lišću kao žute pjege koje postaju smeđe i nekrotične, dok se na naličju lista vidi bjeličasta prevlaka najčešće u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Zaštita se temelji na agrotehničkim mjerama i  preventivnoj zaštiti protiv navedene bolesti. Registrirani fungicidi za suzbijanje plamenjače krumpira su sljedeći: ACROBAT MZ, ALFIL DUPLO, EQUATION PRO INFINITO SC, DITHANE M-45, MANOXANIL, PERGADO MZ, PROFILUX DF, POLYRAM DF, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE i dr. Kratku karencu imaju pripravci RANMAN TOP SC (7 dana), REVUS SC (3 dana) i SHIRLAN SC (7 dana), pa ih je moguće koristiti u usjevima ranih sorata koji se koriste kao mladi krumpir.

 

Preporučamo provesti zaštitu protiv krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Pregledom usjeva zabilježeni su svi razvojni stadiji štetnik. Ukoliko se prijeđe prag štetnosti koristiti neke od slijedećih insekticida: PROTEUS 110 OD (krajnji rok za primjenu zaliha 3.2.2021), CALYPSO 480 SC (krajnji rok za primjenu zaliha 3.2.2021.), BISCAYA (krajnji rok za primjenu zaliha 3.2.2021.), DECIS 2,5 EC, DIREKT (krajnji rok za primjenu zaliha 1.5.2022.), FASTAC 10 EC, LASER, SUMIALFA 5 FL, MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN 20 SP  i dr.

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

 

 

 

Pripremi za ispis