Obavijest voćarima

Tijekom vikenda na većini je lokaliteta zabilježena mala količina oborina (1 do 4 mm/m2), što je uz toplo i sparno vrijeme pogodovalo razvoju zaraze uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) slabog intenziteta. Voćari mogu izvršiti zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak. Predlažemo primjenu sistemičnih fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus), fenbukonazola (Indar 5 EW).  Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i fenbukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi  ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro)  ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram).

U odabiru pripravaka potrebno je uzeti u obzir ograničenja koja se odnose na broj dopuštenih tretmana u vegetaciji.

Na nekim je lokalitetima uočen porast populacije jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). Upućujemo voćare izvrše pregled nasad na prisutnost ovog štetnika i po potrebi izvrše tretiranje. Insekticid Movento ima dopuštenje za suzbijanje jabučne krvave uši.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

Suzana Slovic, dipl.ing.

E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis