Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

U usjevima  luka i češnjaka  potrebno je provesti zaštitu  od sive plijesni (Botrytis sp.) i bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) primjenom jednog od fungicida:

SIGNUM (boskalid). Primjena u luku i češnjaku u količini 1,5 kg/ha.

SWITCH 62,5 WG (fludioksonil+ciprodinil). Primjena u luku u količini 1,0 kg/ha uz utrošak 800 l vode/ha. Dozvoljena maksimalno 2 tretiranja u vegetaciji.

TELDOR SC 500 (fenheksamid). Primjena u luku u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis