Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka!

Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije  ovisno o lokalitetu od 12. do 17. svibnja palo je do 20 mm kiše te su zabilježene infekcije uzročnika čađave krastavosti ( Venturia inaequalis). Kako je od zadnje preporuke za zaštitu nasada jabuka i krušaka prošlo sedam dana potrebno je zbog intenzivnog porasta u nasadima jabuka i krušaka izvršiti kurativnu zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) jednim od sljedećih pripravaka na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), pirimetanila (Pyrus 400 SC) ili fenbukonazola (Scala SC ili Indar 5 EW). Pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

S obzirom da prognostičari za naredne dane najavljuju nove oborine, uz kurativnu zaštitu potrebno je dodati jedan od sljedećih  površinskih pripravaka za preventivnu zaštitu  protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis): Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, star 80 WP, Penncozeb 75 dg, Mankozeb, Indofil 80 WD, Chorus 75 WG, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG ili Polyram. 

Za zaštitu  od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti Sercadis, Luna expirience, Stroby DF ili Zato 50 WG.  

 Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

 U pojedinim je voćnjacima zabilježen porast populacije jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) i njen prijelaz na zelene biljne dijelove. Za zaštitu preporučamo insekticid Movento.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis