Obavijest za voćare!

U nasadima jabuka i krušaka potrebno je izvršiti zaštitu od bolesti čađavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) koristeći se kombinacijom  sistemičnih  i preventivnih pripravaka.

Primijeniti jedan od: Indar 5EW, Difcor, Score 250EC, Pyrus 400 SC, Scala SC  uz dodatak preventivnog pripravka: Dithane M-45, Star 80WP, Mankozeb, Manfil 80 WP, Delan 700WDG, Merpan 80 WDG, Chorus 75 WG.

Za pepelnicu na jabukama mogu se koristiti  preventivni pripravci na osnovu sumpora a kod jačeg izraženog napada pepelnice koristiti pripravke Luna experience  ili Sercadis. Zaražene vrhove potrebno je i kontinuirano mehanički odstranjivati iz voćnjaka.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) koristiti jedan od insekticida koji djeluju i na minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella): Coragen 20 S, Calypso  SC 480, Mospilan 20SG, Affirm opti.

Prije upotrebe pripravaka obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti sukladno FISU, evidentirati prskanje i pravilno zbrinuti ambalažu.

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

 

Pripremi za ispis