Obavijest proizvođačima jabuka !

U nasadima jabuka potrebno je provesti mjere usmjerene na zaštitu od zaštitu od uzročnika čađave krastavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha)

U voćnjacima gdje postoje vidljivi simptomi čađave krastavosti uputno je zaštitu napraviti jednim od sistemičnih  pripravaka koji ujedno djeluju i na uzročnika pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) : Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 EW, Nativo WG, Mystic EC ili pripravcima Pyrus 400 SC, Scala SC, Faban i sl.

Za suzbijanje čađave krastavosti i pepelnice na jabukama moguće je koristiti pripravke na osnovi strobilurina: Tercel WG, Stroby WG , Zato 50 WG ,  Zato plus ili fluopirama Luna experience .

U voćnjacima gdje su mjere zaštite usmjerene na suzbijanje uzročnika čađave krastavosti bile redovite te nema vidljivih simptoma bolesti  moguća je primjena površinskih fungicida na osnovi djelatnih tvari: mankozeba, metirama, dodina,cirama, ditianona, ciprodinila, kaptana http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Vremenske prilike pogoduju razvoju  štetnika te je potrebno redovito pregledavati  voćnjake na prisutnost populacije lisnih uši, jabučnog savijača, crvenog pauka i štetnih grinja.

Suzbijanje lisnih uši moguće je jednim od pripravaka: Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG, Mospilan 20 SG, Movento, Calypso SC 480, Vantex i sl.

Za suzbijanje crvenog voćnog pauka, hrđaste grinje, koprivine grinje moguće je jednim od pripravaka: Envidor  SC 240, Vertimec 018, Kraft 18 EC, Zoom 11 SC, Apache, Masai i dr.

Na opažačkim mjestima u županiji bilježimo pojačani ulov leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) na feromonskim lovkama. Suzbijanje provesti jednim od pripravaka: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Runner 240 SC, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Delegate 250 WG, Affirm, Affirm Opti, Voliam targo , Harpun i dr.

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti dodatne mjere za zaštitu pčela!

Mjere zaštite uputno je planirati prema razvojnom stadiju vinove loze, vremenskim prilikama  te razmacima između mjera zaštite , a u slučaju da padne više od 20 mm oborina potrebno je ponoviti tretiranje . Prilikom primjene fungicida voditi računa o broju tretiranja istom aktivnom tvari tijekom vegetacije!

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.

Ivana Tomac Talajić dipl .ing. agr.

Email: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis