Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Razdoblje od zadnje objavljene  preporuke (27.4.) obilježili su vremenski uvjeti s povremenim oborinama, koji su pogodovali primarnim infekcijama uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis).Meteorolozi najavljuju mogućnost češćih oborina idućih dana ,stoga preporučujemo ponoviti zaštitu primjenom fungicida-Delan700WDG,DelanPro,DithaneM-45, Penncozeb 75 WG,Mancozeb ,Indofil  80 WP ili  Chorus 75 WG.

U slučaju pojave simptoma,ili obavljanja zaštite nakon kiše,preventivnim fungicidima treba dodati sistemični fungicid –Score 250 EC,Indar 5 EW,Difcor, Difenzone koji djeluju i na pepelnicu (Podosphaera leucotricha).

Vremenski uvjeti su pogodovali  pojavi minera kružnih mina kao i letu jabučnog savijača, za čije suzbijanje u ovoj fazi preporučujemo insekticide Insegar 25 WP,Coragen 20 SC ili Runner 240 SC.

Sredstva za zaštitu bilja primjeniti u skladu s dozvolom, poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedena na uputstvu za uporabu.

Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja  u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS), dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja i čuvati ih  najmanje tri godine.

 

                                                                                                     mr.sc.Ivana Župić

                                                                                                                           e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr           

Pripremi za ispis