Obavijest proizvođačima kukuruza!

Kukuruz je kultura širokog sklopa i dok na zatvori sklop velik problem znaju stvarati korovi, zaštitu od korova nakon nicanja pa do 8 razvijenih listova kukuruza moguće je provesti jednim od herbicida:

 

Za suzbijanje većinom širokolisnih korova moguće je primijeniti slijedeće herbicide: Calisto 480 SC, Harmony SX, Peak 75 WG, Casper 55 WG, Spandis, Mustang, Cambio, i dr.

 

Za suzbijanje većinom uskolisnih korova primijeniti: Tarot 25 DF, Trawel , Motivell, Motivel extrai dr.

Ili koristi gotove tvorničke pripravke čija je namjene suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova:  Task, 64 WG. Elumis, Temsa SC, Nikita i dr.

 

Korove je najlakše suzbiti kada su mali, dakle u nicanju pa do nekoliko razvijenih listića, veći korovi razvijaju razne obrambene mehanizme lista,  tako da herbicid teže prolazi kroz  list i na taj način imamo slabije djelovanje pojedinog herbicida.

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.

Email: marijana.milusic@mps.hr

Pripremi za ispis