Potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva

Poštovani poljoprivredni proizvođači,

30. travnja 2020. godine objavljen je Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini, namijenjen mikropoduzećima.

Programom potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini, vrijednim 53 milijuna kuna, cilj je održati zaposlenost te postojeću razinu proizvodnje na malim poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru voća i povrća, cvijeća, sektoru sjemena, kao i proizvodnje biljnog reprodukcijskog materijala te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva, a zbog osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva hranom i potpore primarnim proizvođačima uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.

Važno:
Agencija za plaćanja donosi Odluku (za svaku Mjeru/Podmjeru) s popisom svih prihvatljivih korisnika s jasno naznačenim pravima i obvezama istih, koju putem AGRONET-a dostavlja svakom korisniku. Obavijest o dostavi Odluke Agencija za plaćanja objavljuje i na svojim mrežnim stranicama. Po primitku Odluke korisnik se putem AGRONET-a, u roku od 15 dana treba očitovati o prihvaćanju prava i obveza navedenih u istoj. U slučaj da se korisnik ne očituje u navedenom roku ili zakasni s dostavom očitovanja, smatra se da isti nije prihvatio prava i obveze navedene u Odluci te mu potpora neće biti isplaćena.

Više:

PRAVILNIK O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U SEKTORU BILJNE PROIZVODNJE I SEKTORU STOČARSTVA U 2020. GODINI (NN 53/20)

Pripremi za ispis