Obavijest voćarima!

Nestabilno vrijeme pogoduje zarazi bolešću čađave krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis). Preporučujemo izvršiti zaštitu  kombinacijom preventivnih i sistemičnih pripravaka.

Preventivni su: Dithane M-45, Delan 700WDG, Delan Pro, Penncozeb 75 WG, Mankozeb, Indofil80 WP i dr.

Sistemični su: Score 250 EC, Nativo WG, Indar 5EW, Difcor.

Navedeni sistemični pripravci djeluju i na pepelnicu u jabukama (Podosphaera leucotricha).

Zaražene vrhove peplnicom mehanički odstranjivati iz voćnjaka.

Obratiti pozornost o mogućnosti miješanja pripravaka  zbog utjecaja na mrežavost plodova jabuka.

U nasadima jabuka uočena je pojava crvenog voćnog puka( Panonychus ulmi) .

Kada pregledom  ustanovimo kritičan broj ( 2-3 grinje )po listu prskati dozvoljenim akaricidima .

 

Pripravke koristiti prema preporuci proizvođača i sukladno FIS-u, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis