Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze u prvoj polovici mjeseca svibnja!

U prvoj polovici mjeseca travnja upućene su dvije preporuke vinogradarima o potrebi provođenja preventivnih mjera zaštite vinove loze (u vrijeme bubrenja pupova – “vunsti pup”, te pojave prvih listića i početni razvoj mladica) (15.4. i 02.4. 2020.)!

U protekla je dva tjedna dominiralo suho i iznadprosječno toplo vremensko razdoblje: pritom je u navedenom razdoblju najviša dnevna temperatura u vinorodnoj općini Štrigova (lokalitet Trnovčak – vinska sorta Rajnski rizling) bila tijekom devet dana u rasponu od 21,3°-25,8°C! Premda je u proteklih šest dana kiša bila najavljena u nekoliko navrata (25.-27.4.) isto se nije ostvarilo, ali tijekom jučerašnjeg popodneva i protekle noći (29./30.4. 2020.) oborine su zabilježene na svim mjernim mjestima u Međimurju: u vinogorju je zabilježeno 13,8 mm (mjerno mjesto Trnovčak)! Nestabilno i nešto svježije vrijeme s mogućim padalinama očekujemo i narednih nekoliko dana (1.-2. svibanj 2020.)!

 

Važno: Zbog dnevnih toplina u protekla dva tjedna u nekih su vinskih sorata zabilježeni značajni porasti mladice vinove loze, te su početkom tjedna (27.4.) iznosili 10-35 cm (npr. Chardonnay, Muškat žuti, Rajnski rizling, Moslavac bijeli ili Šipon), dok su kod nekih vinskih sorata mladice bile veličine do 5 cm (npr. Sauvignon, Graševina, Sauvignon Cabernet, Silvanac zeleni)!

U proteklom smo razdoblju zabilježili samo jednu zarazu uzročnikom crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis spp.) (19./20.4. 2020.).

Mjereno od početka mjeseca studenog protekle 2019. zbroj prosječnih pozitivnih dnevnih temperatura dosegnuo je proteklih dana iznos 1.126°C, a mjereno od početka ove kalendarske godine zbroj prosječnih temperatura >8°C do kraja proteklog vikenda iznosi 289°C. Zbog suše i nedostatka vlage u proteklom razdoblju očekujemo da tek u narednim optimalnim vremenskim uvjetima (vlaga, toplina) zimska plodišta uzročnika ekonomski najštetnijih bolesti vinove loze (pepelnice – Erysiphe i plamenjače – Plasmopara) uzrokuju primarne zaraze u nezaštićenim nasadima!

Stoga osim preventivne zaštite vinograda od crne pjegavosti (Phomopsis spp.), na nekim vinskim sortama valja započeti redovite preventivne zaštite protiv uzročnika plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) registriranim pripravcima u našoj zemlji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o vremenskim uvjetima i izboru fungicida za suzbijanje navedenih uzročnika bolesti razmaci tretiranja iznose u od 8 do najviše 14 dana.

 

Prema iskustvima iz ranijih sezona ako tijekom mjeseca svibnja bilježimo dugotrajno zadržavanje vlage, uz mogući pad noćnih temperature pri vrijednostima nižim od 10°C, tada raste opasnost od rane pojave plijesni (Botrytis cinerea) i/ili sušice cvata (Phoma glomerata) (kao što je to bio slučaj na nekim sortama i lokalitetima 2013. i 2014. godine)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: Zbog slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa (Erysiphe) u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2018.) preporučujemo prilikom njihova izbora dodavati manje količine sumpornih pripravaka ili organski meptil-dinokap!

 

Dana 17. travnja 2020. na netretiranom smo trsju osjetljivih vinskih sorata (Rajnski rizling, Muškat žuti) zabilježili pojavu prvih simptoma lozine grinje šiškarice, uzročnika erinoze (Eryophies vitis). Također, u proteklom su razdoblju na nekim su vinskim sortama uočljivi i simptomi lozine grinje šiškarice uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) (npr. Moslavac bijeli ili Šipon, Sauvignon Cabernet, Silvanac zeleni, Graševina), ali je njihov intenzitet i pojava slabije izražen nego nekih ranijih sezona!

 

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije u danima 15.-20. travnja o.g., a pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do jučerašnjeg datuma još nismo zabilježili! Usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije tijekom mjeseca svibnja o.g. nije potrebno provoditi!

 

Prvih dana mjeseca svibnja o.g. očekujemo pojavu prvih simptoma od nepredvidljivog napada zelene stjenice vinove loze (Lygus spinolae) na lišću osjetljivih vinskih sorti!

 

U mladim nasadima sadnje 2020. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica, uz dodatak površinskih organskih fungicida registriranih za suzbijanje crne pjegavosti (vidi ranije upute od 15.4. i 2.4. 2020.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

U nasadima jače napadnutim lozinim grinjama moguće je koristiti folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina. Važno: U pravilu se folijarno tretiranje vinograda (bio)gnojivima ne preporučuje istovremeno provoditi s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Aluminij-fosetil (naročito ako su folijarna gnojiva bogata dušikom) i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima. Također, ne miješati sumporne fungicide sa organskim meptil-dinokapom!

 

VAŽNO: Prve mjere usmjerene kemijske zaštite vinograda kada mladice ne prelaze 10-ak cm ne preporučujemo provoditi metodom raspršivanja, već metodom prskanja (bez zračne struje ventilatora)!

Fotografije vinove loze sa mogućim neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite korisnici mogu potražiti putem telefona ili elektroničke pošte!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr