Obavijest za voćare

Nasadi jezgričavog voća jabuke i kruške su uglavnom završili sa cvatnjom i u fazi su formiranja plodova. Najavljeno nestabilno vrijeme pogoduje razvoju bolesti i stoga je potrebno  izvršiti zaštitu od bolesti mrljavosti lista (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Za zaštitu preporučujemo korištenje preventivnih pripravaka:Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Delan 700 WDG, Manfil 80 WP, Chorus 75 WG i dr.

Ako provodimo zaštitu poslije oborina preventivnim pripravcima dodati  sistemični fungicid: Score 250EC, Indar 5EW, Pyrus 400SC, Scala SC i dr.

Za suzbijanje pepelnice u jabukama dodati jedan od fungicida: Stroby Df, Zato 50 WG, Tercel WG i dr.

Pratimo let i odlaganje jaja minera kružnih mina ( Leucoptera malifoliella) na jabukama i pojavu jaja i ličinki kruškine buhe (Psylla pyri).

Proizvođačima preporučujemo zaštitu od kruškine buhe provesti kada je masovan izlazak ličinki iz jaja koristeći se jednim od pripravaka:  Movento SC, Apache ili Kraft 18 EC uz dodatak mineralnog ulja i povećan utrošak vode

 Pripravke koristiti prema preporuci proizvođača i sukladno FIS-u, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr