Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača

Nakon što se presadnice dobro ukorijene, 8-10 dana nakon njihovog presađivanja u polje,  može se provesti zaštita od korova primjenom herbicida ovisno o vrsti korova.

FOCUS ULTRA EC (cikloksidim)  – primjena u kupusu, kelju, kelju pupčaru, kineski kupus

 • doza primjene 1-2 l/ha jednogodišnje trave kada je korov u fazi 3-5 listova do punog razvoja korova;
 • 4 l/ha višegodišnje trave, kada je korov visok 20-30 cm ili pred cvatnju korova
 • K- 28 dana u kupusu i cvjetači; K-42 dana kelj, kelj pupčar, kineski kupus

 

BUTISAN S (metazaklor)

 • dozvoljen za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u bijelom i crvenom kupusu, cvjetači, brokuli, kelju, kelju pupčaru
 • tretirati treba 8 – 10 dana nakon presađivanja kupusa na dobro pripremljeno tlo na kojem se mehanički uništeni postojeći korovi
 • maksimalna količina 2,0 l/ha
 • K-70 dana, cvjetača i brokula K- 62 dana

 

SULTAN 50 SC – metazaklor

 • vrijeme primjene: 7-10 dana nakon presađivanja presadnica kad se kupusnjače nalazi u fazi razvoja 3-6 listova (BBCH 13-16), a prije nicanja korova u dozi 1,5-2 l/ha uz utrošak 200-400 l/ha vode.
 • prilikom primjene sredstva, korijenje presadnica mora biti dobro prekriveno slojem zemlje.
 • usjev ne smije biti izložen stresu, odnosno u vrijeme primjene sredstva usjev mora biti u dobroj kondiciji
 • ograničenja: Ako je nakon presađivanja kupusnjača planirano obilnije navodnjavanje usjeva, primijeniti sredstvo SULTAN 50 SC nakon navodnjavanja.
 • za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova
 • primjena u: kupusu, brokuli, cvjetači, kelju
 • K-42 dana

 

LENTAGRAN 45 WP (piridat)

 • suzbija širokolisne i neke uskolisne korove u kupusu, kelju, kelju pupčaru, brokuli, cvjetači
 • primjenjuje se nakon presađivanja u najvećoj količini do 2 kg/ha
 • preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista)
 • radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“)
 • povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno
 • dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije
 • trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana
 • utrošak vode: 200 – 600 l/ha
 • kod primjene u split primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha
 • karenca 42 (cvjetača 49) dana

 

Prati se pojava odraslih oblika kupusne muhe (Delia radicum). Preporuka o suzbijanju prve generacije bit će objavljene kada se utvrdi vrijeme izlaska ličinki iz jaja. Preporuča se proizvođačima na čijem području se muha redovito javlja da unaprijed  nabave sredstva za suzbijanje muhe na osnovi aktivne tvari dimetoata  (PERFEKTHION, CHROMOGOR, CALINOGOR), jer je registracija ovim sredstvima istekla, prodaja zaliha je do 30.04., a primjena zaliha dozvoljena je do 30.06.2020.

 

Porastom temperature  očekuje se napad kupusnih buhača (Phyllotreta spp.) na presadnice na otvorenom na gredicama ili u polju. Štete od buhača vidljive su na listovima u obliku sitnih rupica. Za jakog napada mogu u potpunosti uništiti tek iznikle biljčice ili presadnice. Kad nastupi uništenje više od 10 % lisne površine potrebno je provesti suzbijanje primjenom jednog od insekticida ovisno u vrsti kupusnjače u kojoj je registriran:

ROGOR 40*(primjena zaliha do 30.06.2020.)(dimetoat) – dozvoljen u kupusu, primjena u količini 0,6 l/ha.

CYTHRIN MAX (cipermetrin) – dozvoljen u brokuli, cvjetači, kupusu primjena 100 ml/ha. Suzbija i lisne uši i gusjenice. Dozvoljene maksimalno 2 primjene u vegetaciji.

FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin) – primjena u kupusu, kelju, brokuli, kelju pupčaru, primjena u količini 0,075 l/ha. Suzbija i lisne uši i gusjenice. Dozvoljene su maksimalno 2 primjene u vegetaciji.

DECIS 2,5 EC (deltametrin) – primjena u kupusnjačama, osim u kelju, 0,3-0,5 l/ha Suzbija i lisne uši i gusjenice. Dozvoljene su maksimalno 2 primjene u vegetaciji.

MOSPILAN 20 SG (acetamiprid) – primjena u kelju pupčaru, na presadnicama na kraju uzgoja ili u razdoblju od jednog mjeseca nakon presađivanja; 250 g/ha

 

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis