Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća !

Većina nasada koštičavog voća stradala je od mraza koji je bio zabilježen u dva navrata tijekom travnja, a većina koštčavog voća bila je u fazi cvatnje. Bez obzira na štete i dalje je potrebno provoditi zaštitu zbog očuvanja lisne mase. U nasadima gdje je završila cvatnja moguće je prije kiše provesti zaštitu protiv bolesti.

Za promjenjivog vremena postoje povoljni uvjeti za pojavu šupljikavosti lista  koštičavog voća  (Stigmina carpophila) , a kod šljiva moguća je i infekcija narančaste pjegavosti šljive (Polystigma rubrum) tako da se u zaštiti  mogu se koristiti fungicidi : Captan WP 50 i Kastor ( u nasadima dozvola za primjenu višnje iza berbe).

U nasadima šljive za preventivno suzbijanje bolesti može se koristiti i pripravak Dithane M-45, Pinozeb M-45, Futura 50 WP.

Pripravci Delan 700WDG, Syllit 544 SC je registriran za suzbijanje šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), pjegavosti lista (Venturia carpophila) i sušenje pupova (Fusicoccum amygdali) na marelici, breskvi, nektarini, kao i za suzbijanje  kozičavosti (Blumeriella jaapii), uvijenost i sušenje lišća (Apiognomonia erythrostoma), na trešnji dozvolu ima pripravak i to nakon cvatnje.

Na nekim sortama breskve i nektarine (za nektarinu su registrirana samo prva dva pripravka) osjetljive su na napad pepelnice (Sphaerotheca pannosa), ovu bolest je moguće preventivno  suzbijati pripravcima :Systhane 20 EW: Indar 5 EW, Luna experience, Nativo 75 WG, Domark 40 ME ili nekim od pripravaka na bazi sumpora prema dozvoli.

Za preventivno  suzbijanje kozičavosti (Blumeriella jaapii)  trešnje i višnje može se koristiti Chromodin  S-65, a za smanjenje napada ove bolesti na višnji dozvolu ima i pripravak Luna exsperience.

U nasadima breskve i nektarine prati se let breskvinog moljca (Anarsia lineatella)   i breskvinog savijača( Cydia molesta ). Još prije 10 tak dana zabilježen je let breskvinog savijača no posljednjih dana bile su relativno niske temperature tako da je let stao. Obavijest o potrebnom suzbijanju i to samo u mladim nasadima zbog mogućeg oštećenja mladica dobit ćete u slijedećim preporukama.

U nasadima koštačevog voća potrebno je i pratiti pojavu lisnih ušiju (Aphididae). Za sada je uočena pojava ovih štetnika u nasadima trešnje no još uvijek u manjem intenzitetu. Potrebno je izvršiti pregled, kritičan broj je pojava  5 kolonija na 100 pregledanih izbojaka.

Od pripravka moguće je koristiti.

Breskva: Calypso  SC 480,* Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento ( suzbija i neke štitaste uši), CloserNektarina : Calypso  SC 480*, Mospilan 20 SG, MoventoŠljiva: Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento.

Trešnja: Calypso  SC 480*, Mospilan 20 SG, Movento,Closer.

Višnja: Calypso  SC 480*, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG ,Closer.

Za većinu vrsta imaju dozvolu i mnogi pripravci iz skupine sintetskih piretroida no smiju se koristiti samo 1 do 2x  tijekom vegetacije i ne u integriranoj zaštiti bilja.

Piretro natura ima dozvolu i  u ekološkoj proizvodnji za suzbijanje nekih vrsta  lisnih ušiju na većini koštičavih vrsta ( osim višnje).

Asset five  ima dozvolu za suzbijanje lisnih ušiju na breskvi i u ekološkoj proizvodnji.

Primjenu insekticida treba obavljati po završetku cvatnje i nakon košnje cvjetnog podrasta u višegodišnjim nasadaima.

*Krajnji rok za prodaju zaliha 3.11.2020. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

             Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis