COVID-19 i sigurnost hrane

DG SANTE (European Commission – Directorate-General for Health and Food Safety)  je 8. travnja 2020. objavio dokument Pitanja i Odgovori „COVID-19 i sigurnost hrane“  kao uputu i pojašnjenje oko najvažnijih pitanja vezanih uz sigurnost hrane u vrijeme pandemije izazvane korona virusom (SARS-CoV-2) i širenja COVID-19 bolesti kod ljudi.

U navedenom dokumentu  se između ostalog navodi slijedeće:

Glavni način prijenosa COVID-19 je s osobe na osobu, a ne putem hrane

Unatoč razmjeru pandemije, do danas nije objavljeno ni jedno izvješće o prenošenju COVID-19 putem konzumacije hrane. Do danas nema dokaza da je hrana bila izvor zaraze za ljude, dok je bez sumnje dokazano da je većina ljudi trenutno oboljela od kontakata sa zaraženim osobama.

Ova je izjava također i u skladu i s preporukama World Health Organization (WHO). Navodeći da hrana ne predstavlja značajan rizik od prijenosa Covid-19, preporuke  WHO-a ne dovode u pitanje rizik od različitih vrsta hrane niti pripisuju povećan rizik određenoj hrani.

Često pranje ruku sapunom je najrelevantnije ponašanje za sprječavanje kontaminacije

Iako neke studije pokazuju postojanost virusa na specifičnom materijalu i specifičnim okolišnim uvjetima i temperaturama, nema dokaza da kontaminirana pakiranja koja su bila izložena različitim uvjetima prenose infekciju. Ipak, kako bi se smanjila zabrinutost da bi pakiranje hrane moglo dovesti do neizravne križne kontaminacije, redovito i pravilno pranje ruku je učinkovito preventivno sredstvo.

U tom dokumentu DG SANTE nas podsjeća i na slijedeće:

Proizvođači hrane provode dobre higijenske prakse

Stroga higijenska pravila, čiji je cilj sprečavanje kontaminacije hrane patogenima, već reguliraju proizvodnju hrane u EU i njihovo provođenje podliježe vlastitoj kontroli proizvođača hrane i službenoj kontroli. Ova higijenska pravila vrijede i za sprečavanje kontaminacije hrane virusom COVID-19.

Higijenska pravila su na primjer slijedeća:

 • čišćenje i dezinfekcija uređaja i opreme za proizvodnju hrane;
 • izbjegavanje križne kontaminacije
 • osobna higijena kao što je pranje ruku, nošenje rukavica i maski kad je potrebno
 • korištenje namjenske higijenske odjeće i obuće;
 • boravak kod kuće, daleko od posla kad god ste bolesni.

Sve ove upute se nalaze u vlastitim planovima samokontrole temeljenim na načelima HACCP-a ili u Vodičima DHP (kojeg koriste npr. mali sirari u Hrvatskoj u cijeloj EU).

I na kraju u tom dokumentu DG SANTE daje slijedeće preporuke:

Preporuke za prodaju na malo

U slučaju vlastite proizvodnje u malim objektima, prodavači su ujedno i sami proizvođači.

Pored općenitih pravila kojih se moraju pridržavati prodavači i nihovi zaposlenici (vidi gore: pranje ruku, čiste objekata …), propisuju se i posebne preporuke koje treba primijeniti na prodajnim mjestima:

 • osigurajte minimalnu udaljenost između kupaca (npr. oznakama na podu)
 • ograničite broj ljudi koji su istovremeno prisutni u trgovini
 • mogu se provoditi i druge mjere: staviti na raspolaganje dezinfekcijsko sredstvo za ruke na ulazu i / ili čak distribuirati rukavice za jednokratnu upotrebu kada ljudi moraju dodirnuti stvari u trgovini; staviti stakleni ili plastični prozirni zid (pleksiglas staklo) između prodavača i kupca kada je potreban kontakt licem u lice; da preferiraju beskontaktno plaćanje karticama itd. “

Preporuke za kupce

Podsjetimo, sada su puno važnija uobičajena higijenska pravila koja se moraju provoditi kod kuće u kuhinji, kao na primjer:

 • pravilno skladištenje hrane;
 • odbaciti vanjsku ambalažu prije skladištenja;
 • izbjegavati onečišćenje hrane kuhinjskim priborom (noževi, tanjuri …) tako da kuhinjski pribor peremo nakon svake upotrebe, a prije korištenja na drugoj hrani.

Prevela s engleskog: Anđelka Pejaković

———————————————————————————-

Cijelokupan dokument DG SANTE dostupan je na linku:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_crisis_covid19_qandas.pdf

Za više informacija možete također pogledati:

Mišljenje EFSA-e (European Food Safety Authority) od 09/03/220: https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

Preporuke WHO (World health organization):

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Pripremi za ispis