OPERACIJA 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) (izvor : NN 22/2020 , 28.2.2020.)

Prema Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu podsjećamo korisnike koju su već upisani kao i one koji to planiraju ove godine na obaveze :

 

 

Postaviti feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za:

– trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 30. lipnja

– šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) najkasnije do 1. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja

– orahovu muhu (Rhagoletis completa) najkasnije do 30. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. kolovoza

– maslininu muhu (Bactrocera oleae) najkasnije do 1. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. listopada

– za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna

Klopke se postavljaju u skladu s uputama proizvođača, a ako iste ne postoje koristi se tablica s preporučenim brojem klopki ovisno o veličini proizvodne površine (ARKOD parcele):

Veličina proizvodne površine (ARKOD parcele) Broj feromonskih klopki Broj vizualnih klopki Broj hranidbenih klopki
do uključivo 2 ha 1 2 2
više od 2 do uključivo 5 ha 2 4 4
više od 5 do uključivo 10 ha 3 6 6
više od 10 do uključivo 50 ha 4 8 8
više od 50 do uključivo 100 ha 10 15 15
više od 100 ha 20 40 40

 

– pregledavati klopke dva puta tjedno u navedenom periodu  ovisno o vrsti štetnika

– skladištiti i čuvati korištene klopke i mamce na siguran način do 31. prosinca tekuće godine

–  voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka ovoga članka na Obrascu 15. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

– tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

Račune  o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih, korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 9. lipnja 2020. godine.

Detaljnije objašnjenje obaveza i obrazaca  poljoprivrednici će dobiti na predavanjima koja su obavezni pohađati za ovu mjeru.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis