Obavijest proizvođačima soje

VAŽNA NAPOMENA ZA SOJU KOJA SE SIJE ZA EKOLOŠKI ZNAČAJNE POVRŠINE- NE SMIJU SE KORISTITI SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA , OSIM ONIH KOJA SU PRIHVATLJIVA ZA PRIMJENU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI SUKLADNO UREDBI (EZ) br. 834/2007.

Vrijeme je sjetve soje, potrebno se je na vrijeme pripremiti parcelu i odabrati herbicide dozvoljene za primjenu na soji nakon sjetve , a prije nicanja. Odabir parcele treba biti pametan s obzirom na prošlogodišnju pretkulturu ( kukuruz)  i korištene herbicide , jer neki od njih mogu uzrokovati zaostajanje soje u rastu u fazi klijanja i nicanja. Herbicidi koje primjenjujemo nakon sjetve a prije nicanja. Soja je ratarska kultura koja zbog svog habitusa i načina sjetve (međuredni razmak 45-50 cm) ima slabe kompetitive sposobnosti. Zakorovljuju je uobičajeni korovi koji zakorovljuju ratarske okopavinske kulture. S gledišta skupine korova, kod uzgoja soje jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi predstavljaju znatno veći problem u suzbijanju nego uskolisni. Posebni problem, iz poznatih razloga, predstavljaju višegodišnji širokolisni korovi (slak, ladolež, osjak, gavez i dr.). Izbor herbicida za suzbijanje širokolisnih korova je znatno ograničen. Što se tiče uskolisnih korova  izbor herbicida je relativno velik, osobito post-em herbicida koji su visoko selektivni prema soji. Zbog ograničenog izbora herbicida, strategiju suzbijanja korova treba temeljiti na ne kemijskim direktnim i indirektnim mjerama i na suzbijanju višegodišnjih korova prije sjetve kulture, odnosno na strništima. Kao dopuna navedenim mjerama uobičajeno se koriste svi navedeni herbicidi. Razvrstani su u odnosu na vrijeme primjene i u odnosu na skupinu korova koje suzbijaju. Što se tiče herbicida koji se koriste prije nicanja soje i korova, treba znati da ne suzbijaju višegodišnje korovne vrste, zbog čega je potrebno korektivno tretiranje (najčešće neuspješno kod širokolisnih vrsta). Osim navedenog, uspjeh zemljišnih herbicida u neposrednoj je vezi s oborinama koje moraju uslijediti nakon primjene. Izostanu li oborine, izostaje i učinak herbicida, zbog čega je također potrebno korektivno tretiranje, što nije u skladu s integriranim pristupom suzbijanja korova. U slučaju veće količine oborina nakon primjene, na lakšim tlima mogu izazvati fitotoksična oštećenja mladih biljaka soje. To su razlozi zbog kojih proizvođači soje sve češće izostavljaju iz strategije suzbijanja zemljišne herbicide i okreću se isključivo post-em primjeni folijarnih herbicida (iako je izbor ograničen). Ove herbicide treba početi primjenjivati u ranom stadiju razvoja korova s umanjenim dozacijama (i do 50%) u odnosu na propisane i po potrebi (ovisno o zakorovljenosti i učinku prethodnog tretiranja) ponoviti tretman.

Jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi. Izbor herbicida ovisi o vremenu primjene: WING P, STOMP 330 E, PENDIGAN 330 EC, STOMP AQUA, DOST 330 EC, SHARPEN 330 EC, PENDUS 330 EC , DUAL GOLD 960 EC, EFICA 960 EC , FRONTIER X2,FUSILADE FORTE,GEPARD 050 EC,LEOPARD 5 EC,PANTERA QT,SELECT SUPER,TARGA,KOBAN 600,DUAL GOLD 960 EC,PULSAR 40,CORUM,QUICK 5 EC,STOMP AQUA,DOST 330 EC,PROMAN,WISH TOP,EFICA 960 EC,SIRTAKI,SECURE.

Jednogodišnji širokolisni i djelomično uskolisni korovi (najčešće se kombiniraju s jednim iz gore prikazane skupine herbicida). BASAGRAN 480,SENAT WG,HARASS 75 WG,METRIPHAR,MISTRAL 70 WG,SCORPIO 70 WG,SENCOR WG 70,METRO,HARMONY SX,KOBAN 600,PULSAR 40,CORUM,BENTA 480 SL,STOMP AQUA,BENTARROZ,SENCOR SC 600,DOST 330 EC,PROMAN,SHARPEN 330 EC,PENDUS 330 EC.

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!

                                                                   Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                 e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis