Obavijest vinogradarima

Vinova loza i ranije sorte su ili ulaze u stadij bubrenja pupova. To je pravo vrijeme- faza funastog pupa i  uz pojavu prvih listića moguće je primijeniti gornje doze sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice(Uncinula necator) i primjenu Chromosul 80, Thiovit Jet, , Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80. Koristiti gornju dozu sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice te uz smanjenu količinu vode dobiti dobru učinkovitost na lozine grinje šiškarice.

Protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) u fazi izlaska iz vunastog pupa, kad zeleni vrh naraste veličine 1-2 cm, te je potrebno  za 8-12 dana ponoviti zaštitu  fungicidima!

Primijeniti jedan od fungicida: Dithane M 45, Pinozeb M 45, Mankozeb, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Delan 700 WDG.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida! Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima  i na pravilan način zbrinuti ambalažu.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis