Obavijest voćarima

Na području Karlovačke županije u protekla tri dana. Agroklimatske stanice su zabilježile negativne temperature zraka, obzirom na fenofazu početka cvtnje i cvatnje u kojima su sada nasadi koštičavog i jezgričavog voća, negativne temperature su mogle prouzročiti izmrzavanje,  što ovisi o tome koliki je bio minus kao i o dužini trajanja pojave.

Nasade bi svakako trebalo pregledati radi utvrđivanja šteta. Preporuča se tretirati biljnim stimulatorima s većim udijelom aminokiselina ili algi (Megafol, Polyamin, Drin i sl.)

Datum Škaljevica Banski Moravci Vivodisnki Zorkovac Dugarešćina Kupljensko Tounj
3.4.2020. 6:00:00 -1,4 ° C -3,0 ° C -1,4 ° C -1,7 ° C -1,2 ° C -5,2 ° C
3.4.2020. 4:00:00 -0,8 ° C -3,4 ° C -1,0 ° C -1,2 ° C -1,7 ° C -5,3 ° C
3.4.2020. 2:00:00 0,9 ° C -2,7 ° C -0,5 ° C -0,6 ° C -1,8 ° C -4,4 ° C
3.4.2020. 0:00:00 2,1 ° C -2,2 ° C 0,2 ° C 1,0 ° C -0,5 ° C -3,4 ° C
2.4.2020. 6:00:00 -2,9 ° C 9,4 ° C -3,5 ° C -4,3 ° C -5,3 ° C -8,5 ° C
2.4.2020. 4:00:00 -2,7 ° C 9,2 ° C -3,9 ° C -3,9 ° C -5,3 ° C -8,3 ° C
2.4.2020. 2:00:00 0,5 ° C 9,0 ° C -3,1 ° C -2,6 ° C -4,4 ° C -7,1 ° C
2.4.2020. 0:00:00 0,9 ° C 8,8 ° C -1,2 ° C -0,5 ° C -3,3 ° C -6,0 ° C
1.4.2020. 6:00:00 -0,1 ° C 7,1 ° C 0,5 ° C -1,9 ° C -2,0 ° C -7,7 ° C
1.4.2020. 4:00:00 0,5 ° C 6,9 ° C 0,8 ° C -1,7 ° C -2,1 ° C -7,4 ° C
1.4.2020. 2:00:00 1,3 ° C 6,7 ° C 1,3 ° C -1,1 ° C -2,8 ° C -6,6 ° C
1.4.2020. 0:00:00 0,7 ° C 6,6 ° C 0,7 ° C -1,0 ° C -3,1 ° C -5,4 ° C

 

Kod vrlo ranih sorti šljiva cvatnja je završila, a ostale su na početku cvatnje ili u punoj cvatnji.  S obzirom na najavljene više temperature predviđene za vikend, postoji mogućnost pojave šljivinih osiva (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava). Tretiranje je dopušteno u fazi opadanja latica, na završetku cvatnje dozvoljenim insekticidima – Mospilan 20 SP u dozi 250 gr/ha uz utrošak 300 – 1000 l vode/ha, Decis 2,5 EC (u dozi 0,3 – 0,7 l/ha)   i Direkt( 15 – 18 ml/100 l vode ) . Insekticidi iz skupine piretroida u integriranoj proizvodnji šljive smiju se koristiti samo jednom tijekom vegetacije.

Potrebno je provjeriti da li je došlo do izmrzavanja te ima li potrebe tretirati nasad. Ako se pokaže potrebnim, tretirati treba u rano jutro ili kasno navečer radi pčela. Pored toga, korovsku floru između redova je potrebno pokositi jer ne smije biti u cvatnji, ako se tretira sredstvima opasnim za pčele.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za

zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail:Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hr

 

Pripremi za ispis