Obavijest vinogradarima!

Vinova loza većinom je u fazi vunasti pup te treba preventivno tretirati protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Mogu se primijeniti Nordox 75 WG , Cuprablau Z (krajnji rok za upotrebu je 01.07.2020.), Cuprablau Z 35 WG kao i gotove kombinacije mineralnih ulja (Crveno ulje (krajnji rok za upotrebu je 01.07.2020.), Red fox).

Štetne grinje, uzročnike erinoze i akarinoze  potrebno je tretirati sredstvima na osnovi sumpora (Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul WG i sl).

Po pojavi prvih listića mogu se primijeniti : Pinozeb M – 45 , Antracol WG 70 , Polyram DF, Delan PRO, Dithane M – 45 .

Sredstva na bazi mineralnih ulja, radi moguće pojave fitotoksičnosti, ne miješati sa sredstvima na bazi sumpora.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail : sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis