Obavijest proizvođačima ozimih žitarica o zaštiti od bolesti

Nakon prestanka oborina i mogućnosti ulaska na polja žitarica preporuča se pregledati usjeve na prisutnost bolesti.  Uz prisutnu veću količinu vlage i najavljeni  porast temperatura za drugu polovicu tjedna postoje uvjeti za pojavu i širenje bolesti. Pregledom polja pšenice utvrđena je pojava smeđe lisne pjegavosti (Septoria tritici), a prema podacima na agroklimastkim stanicama zabilježene su infekcije, te  postoji  opasnost od širenja žute (Puccinia striiformis) i smeđe hrđe (Puccinia recondita). Uvjeti za širenje žute hrđe su minimalne temperature 2ᵒC, optimalne 8-13ᵒC uz minimalno 3 sata vlaženja lista, a kod smeđe minimalne temperature 10ᵒC, optimalne 20ᵒC.  Hrđe se mogu javiti na pšenici, ječmu, piru, raži, pšenoraži i zobi.  Simptomi žute hrđe su žuti ,,jastučići,, (uredosorusi) poredani uzdužno po listu, dok su kod smeđe hrđe ti ,,jastučići,, smeđi i nepravilno raspoređeni.  Zaštitu provesti na osnovi uočenih  simptoma, te odabrati  fungicid ovisno o registraciji u određenoj žitarici:

TOPSIN M 500 SC(tiofanat-metil) Primjena u pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u dozi 1,4 l/ha.

ELATUS PLUS, ELATUS ERA (benzovindiflupir). Primjena  u pšenici, ječmu, piru, zobi, raži, pšenoraži. Primjena od početka vlatanja u količini 0,5-1,0 l/ha.

PRIAXOR EC (fluksapiroksad).  Primjena  u pšenici, ječmu, piru, zobi, raži, pšenoraži, od sredine busanja u količini 0,75-1,5l/ha.

AMISTAR 250 SC, MIRADOR 250 SC, ZOXIS 250 SC (azoksistrobin). Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži u količini 1 l/ha.

LEGADO, DIAGONAL, SINSTAR, AZAKA, ZAKEO XTRA (azoksistrobin) Primjenjuje se u pšenici i ječmu u količini 1 l/ha od faze prvog koljenca.

TAZER (azoksistrobin) Primjenjuje se u pšenici i ječmu u količini 0,8 l/ha od faze vlatanja.

AZOCIP, AM EKS, COMRADE (azoksistrobin+ciprokonazol). Primjena u  pšenici, raž, pšenoraž i zobi. Primjena od početka vlatanja u količini 0,8 -1,0 l/ha.

SEGURIS XTRA  (azoksistrobin+izopirazam+ciprokonazol) Primjena u pšenici i ječmu od početka vlatanja u količini 0,75-1,0 l/ha.

CUSTODIA (azoksistrobin+tebukonazol) . Primjena u pšenici, ječamu, pšenoraži od početka vlatanja u količini 1,0-1,25 l/ha.

RETENGO (piraklostrobin). Primjena u pšenici, pšenoraži, ječmu od faze busanja u količini 1,0 l/ha.

ASCRA XPRO (protiokonazol+fluopiram+biksafen) Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži i zobi od početka vlatanja u količini 1,2 l/ha.

PROLINE, CURBATUR 250 EC (protiokonazol) Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži i zobi od početka vlatanja u količini 0,8 l/ha.

CARAMBA (metkonazol) Primjena u pšenici i ječmu u količini1,2-1,5 l/h.

FOLICUR 250 EW (tebukonazol). Primjena u pšenici, ječmu, zobi i raži u količini 0,5-1,5 l/ha ovisno o vrsti žitarice.

ZANTARA (tebukonazol). Primjena u pšenici i ječmu u količini 1,5 l/ha.

TEBUSHA 25% EW, TEBKIN 250 EW, TEBUCOL, TEBU SUPER 250 EW (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži u količini 1 l/ha.

RIZA (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži u količini 1,25 l/ha.

ULYSSES (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži od početka vlatanja u količini 0,6 l/ha.

PROSARO 250 EC (tebukonazol+protiokonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi u količini 0,75-1 l/ha.

YAMATO (tetrakonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži u količini 1,5- 1,75 l/ha od faze busanja.

SHAVIT 250 EC (triadimenol) Primjena u pšenici i ječmu, u količini 0,5 l/ha.

FALCON FORTE (tebukonazol+protiokonazol). Primjena u pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u količini 0,6-1,0 l/ha ovisno o vrsti žitarice.

FALCON EC 460 (tebukonazol+triadimenol). Primjena u pšenici, ječmu, u količini 0,6 l/ha.

ZAMIR (prokloraz+tebukonazol) Primjena u pšenici i ječmu, u količini 1,2 l/ha.

OPUS TEAM* (*registracija do 30.04.2020.) (fenpropimorf+epoksikonazol) Primjena u pšenici i ječmu, u količini 1-1,2 l/ha.

Navedeni fungicidi pružaju preventivnu i kurativnu zaštitu i od drugih bolesti na žitaricama pepelnice (Erysiphe graminis), žuto smeđa pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis), sive pjegavosti ječma (Rynhosporium secalis), mrežaste pjegavosti ječma (Helmintosporium teres).

Fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr