Obavijest voćarima

Pregledom nasada jabuka i krušaka utvrđena je fenofaza vidljivih cvjetnih pupova (roza baloni), a kod ranih sorti krušaka zamjećujemo početak cvatnje.

Protekli tjedan obilježile su više temperature, nije bilo kiše,dok prognostičari u narednim danima najavljuju nešto hladnije vrijeme uz mogućnost oborina.

Stoga preporučujemo obavljanje preventivne zaštite zbog mogućih primarnih infekcija uzročnikom krastavosti jabuke i kruške(Venturia inaequalis),uporabom pripravaka na osnovi mankozeba,dodina,pirimetanila,metirama,ditianona ili cirama.

Sorte koje su osjetljive na pepelnicu (Podosphaera leucotricha) preporučujemo prije cvatnje zaštititi pripravcima na osnovi sumpora.

Pregledajte nasade na pojavu lisnih uši, gusjenica savijača pupova i grbica,a u nasadima krušaka kruškine buhe, kako bi pravovremeno obavili zaštitu od navedenih štetnika.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinite.

mr.sc. Ivana Župić

Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis