Obavijest ratarima

Savjetujemo proizvođačima ozimih žitarica da pregledaju svoje usjeve, kako bi na vrijeme primijetili simptome nekih od najvažnijih bolesti: mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium secalis), smeđe pjegavosti lista(Septoria tritici) i dr.

Za suzbijanje navedenih bolesti na strnim žitaricama registrirani su sljedeći pripravci: Amistar 250 EC, Amistar Opti, Falcon EC 460, Controlan, Prosaro 250 EC, Folicur EW 250, Zantara, Elatus plus, Priaxor EC i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih široklisnih korova može se koristiti neki od navedenih pripravaka: Boss, Clap 300 SL, Lontrel 300, Vega, Sekator OD, Starane 250 EC, Patrol 200.

Navedene fungicide i herbicide koristite isključivo pri temperaturama od 5℃ i više jer u protivnom može doći do oštećivanja ( fitotoksičnosti) usjeva.

Sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, a sve podatke o registriranim sredstvima za zaštitu bilja možete pronaći na stranicama http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sanja Gregurić, dipl. ing. agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis