Obavijest proizvođačima lucerne i djeteline

Postoje dva optimalna roka za sjetvu lucerne i dijeteline, to su jesenski rok (15.08. do 10.09.) i proljetni rok (15.03. do 15.04.). Također na nekim parcelama imamo i godinu ranije zasijane usjeve tzv. staru ili etabliranu lucernu, pa u usjevima koji su zakorovljeni kod planiranja zaštite treba voditi računa o izboru  herbicidi ovisno o rokovima zasnivanja usjeva. Herbicide se mogu koristiti u periodu zimskog mirovanja ili u vrijeme vegetacije.

SENCOR WG 70, METRIPHAR, SCORPIO 70 WG, SENAT WG, METRO, MISTRAL 70 (metribuzin). Primjenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova samo u zasnovanoj (etabliranoj) lucerni u vrijeme zimskog mirovanja u količini 0,75-1,2 kg/ha ovisno o tipu tla.

KERB WG* (devrinol). * Registracija vrijedila do 1.07.2019., proširenje primjene na male namjene. Primjenjuje se u lucerni i djetelini za suzbijanje jednogodišnjih širokolinih i travnih korova u količini od 4-5 kg/ha, uz utrošak vode 300-600 l/ha. Suzbijanje je učinkovitije ako nakon prskanja padne kiša. Sredstvo se može primijeniti ranije u proljeće prije ili poslije nicanja usjeva, a kada je korov u fazi do 2 lista. K-42 dana.

QUICK 5 EC  (kizalofop-P-etil) koristi se za  suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih  korova nakon nicanja (lucerna, djetelina) i korova. Stadij razvoja kulture je od stadija dva lista (BBCH 12) do kraja intenzivnog porasta stabljike (BBCH 39). Primijeniti u količini 1-2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih, te u količini 1-3 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova. Utrošak vode je 300 – 400 l/ha.

CORUM (imazamoks+bentazon) Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u lucerni.  Primjena jednokratno u količini 1,25 l/ha nakon nicanja, kada je usjev dostigao visinu 5 – 6 cm ili dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 0,625 l/ha + 0,625 l/ha nakon nicanja. Prvi puta tretirati kada je lucerna visine 4 – 5 cm, a drugi puta u razmaku 7 – 10 dana. K-40 dana.

PULSAR 40 (imazamoks) Primjena u lucerni za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. Primjena u količini 0,75-1,0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja  kada je usjev dostigao visinu od 4 cm. Primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu. K- 40 dana.

GRODYL (amidosulfuron)  Primjenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova u količini 60 g/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primjenjuje se tijekom razdoblja vegetacije od faze treće troliske bijele djeteline i u djetelinsko-travnoj smjesi bijele djeteline i ljulja. K -21 dan za košnju i 7 dana za ispašu i siliranje

BASAGRAN 480 (bentazon) Primjena u lucerni i djetelini u stadiju između 1. i 3. troliske (BBCH 11-13) u količini 1,5-2 l/ha, za suzbijanje širokolisnih korova.

LENTAGRAN 45 WP (piridat)  Primjenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova u crvenoj djetelini i lucerni nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj odnosno „split aplikaciji“. Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno. Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije. Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Utrošak vode je 200 – 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha. K- 28 dana.

Detaljni podaci o navedenim herbicidima mogu  se pregledati u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web stranici: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/, te se prilikom primjene pridržavati svih navedenih uputa.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

OBAVIJEST IZ TVRTKE CIAK O ODVOZU PRAZNOG AMBALAŽNOG OTPADA SZB:

Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače da radi mjera opreza zbog korona virusa tvrtka CIAK d.o.o. do daljnjega nije u mogućnosti preuzimati otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja naših članica na skladištima tvrtke CIAK d.o.o. (Zabok, Vojnić, Osijek).

Također za sada nemamo u planu provoditi akcije sakupljanja ambalažnog otpada sredstva za zaštitu bilja zbog trenutne zabrane masovnih okupljanja.

Čim se uvjeti promijene, obavijestit ćemo Vas.

 

Posjednici otpadne ambalaže (poljoprivredni proizvođači, tvrtke) koji imaju više od 100 kg ambalaže se za odvoz iste, uobičajeno, kao i do sada, mogu javiti direktno tvrtki CIAK d.o.o.

(kontakt broj: 0800 0003 ; 01/3463-521, e-mail: ekologija@ciak.hr).

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr