OSVRT NA TRENUTNE OKOLNOSTI I STANJE RATARSKIH USJEVA

Poštovani poljoprivrednici,

Iako vremenski uvjeti na izgled nisu ni blizu onakvima kakve želimo, hladnoća, niske temperature pa i snijeg u nekim su godinama uobičajeni u ovo doba godine. Prema prognostičkim slikama ovo će biti samo kratko prolazno razdoblje i značajnijih posljedica, osim kratkotrajnih šokova za usjeve i kratkog usporavanja vegetacijskih procesa, ne bi trebalo biti.

Ozimi usjevi, misleći na žitarice, ovih su dana završili sa fazom busanja, dakle kreće ili je već krenula  faza vlatanja čime žitarice ulaze u generativno razdoblje  koje je puno bujnije i življe u smislu rasta i razvoja , ali i naših tehnoloških operacija. Upravo radi toga i već spomenutih šokova, a nakon povratka toplijih dana, treba pričekati da se biljke prilagode te ih nakon toga možemo nastaviti tretirati sa sredstvima za zaštitu bilja bilo da se radi o kasnijim zaštitama od korova ili prvim zaštitama od bolesti. Snijeg i kiša sigurno će aktivirati usvajanje hranjiva, tako da i zadnju redovnu prihranu dušičnim gnojivima  možemo izvršiti čim to dopuste uvjeti ili dinamika dosadašnjih prihrana.

Uljana repica je prije koji dan također započela sa fazom najintenzivnijeg i najbujnijeg proljetnog porasta. Vidljiv je rast u visinu, intenzivno pupanje pa čak i sam početak cvatnje. Ista preporuka vrijedi i za ovu kulturu. Nakon stabilizacije temperatura i prolaska šokova treba brzo izvršiti posljednje prihrane, a neminovno i zaštitu od repičinog sjajnika koji je već i prije zahlađenja uočen i kao takav štetan dok usjev uljane repice ne pređe u primjetnu fazu cvatnje.

Osim temperaturnih šokova, ništa značajnije od toga, barem se sada tako čini, ratarskim i industrijskim ozimim kulturama nisu učinili ovaj snijeg i hladnoća. Zapravo će snijeg i oborine biti korisne kao nadomjestak vlage za razdoblje koje nam dolazi a to je sjetva proljetnih kultura. Ovim putem sugeriramo, čim to uvjeti dozvole, zatvaranje zimske brazde gdje to nije provedeno, pogotovo ako se sjetva namjerava provoditi u kasnijim terminima ili rokovima.

Siniša Hrgović, dipl. ing. agr.

Pripremi za ispis