Obavijest – izvješća o ulovu za ribolov

U proceduri objave je Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i načinu dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru čije se stupanje na snagu očekuje uskoro.

Ovom izmjenom ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov plovilima manjim od 10 m duljine kao i ovlaštenici povlastica za mali obalni ribolov više nemaju obavezu dostave originala izvješća o ulovu osobnom dostavom ili preporučeno poštom.

Izmjene Pravilnika potaknute su trenutnom izvanrednom javnozdravstvenom situacijom zbog epidemije virusa COVID-19, kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjio izravan kontakt između ribara i službenika Uprave ribarstva, kao i drugih službenika i osoba u postupku dostave očevidnika i izvješća o ulovu te tako doprinijelo općim mjerama sprječavanja širenja zaraze i zaštite zdravlja. Ujedno se ovom izmjenom postiže i administrativno rasterećenje za sve obveznike dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, zbog smanjenja troškova i vremena koje bi bilo utrošeno na redovnu dostavu poštom ili osobnom dostavom.

Izvješća se dostavljaju nadležnoj Ispostavi Uprave ribarstva na sljedeće adrese elektroničke pošte:

ribarstvo.pula@mps.hr

ribarstvo.rijeka@mps.hr

ribarstvo.senj@mps.hr

ribarstvo.zadar@mps.hr

ribarstvo.sibenik@mps.hr

ribarstvo.split@mps.hr

ribarstvo.dubrovnik@mps.hr

Osim dostave podataka putem obrasca izvješća, podaci o ulovu se mogu dostavljati putem mobilne aplikacije koja se instalira na mobilni uređaj- mobitel. Ovlaštenici za gospodarski ribolov na moru mogu podnijeti zahtjev za preuzimanje aplikacije za m-očevidnik na e-mail: rmc@mps.hr sa sljedećim podacima:

–     br. mobitela preko kojeg će se dostavljati podaci,

–      ime i prezime odgovorne osobe

–      reg. oznaku i CFR plovila.

Poveznica za dodatne informacije:

https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5102

Valentina Andrić, mag. ing.

Voditeljica Službe za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike