Obavijest korisnicima sredstvima za zaštitu bilja

S obzirom na novonastalu situaciju firma CIAK d.o.o. obavještava da nije u mogućnosti vršiti organizirani odvoz prazne ambalaže za područje Osijeka.

Kad bude u mogućnosti objaviti će to na svojim stranicama, i na našim stranicama ( Ministarstva poljoprivrede ).

Proizvođači koji imaju više od 100 kg prazne ambalaže za zbrinuti, mogu osobno kontaktirati CIAK d.o.o. na telefon 01/3463-521 ili na email: ekologija@ciak.hr

Marija Kuprešak,dipl.ing.agr.

Email:marija.kupresak@mps.hr

Pripremi za ispis