Obavijest voćarima

Jabuke i kruške ovisno o položaju nalaze se u različitim fazama razvoja (bubrenje pupova i mišje uši). Potrebno je izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) koristeći se jednim od bakrenih pripravaka: Nordox75 WG,Champion, Champion Flow Sc,Cuprocaffaro  50WP, Cuprablau Z.

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha)  u jabukama  mogu se koristiti pripravci na osnovi sumpora.

Pripravke koristiti prema preporuci proizvođača i sukladno FIS-u.

Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail mara.maglic@mps.hr

Pripremi za ispis