Obavijest voćarima

Jabuke se nalaze u fazi pojave diferenciranih cvjetnih pupova. Za zaštitu od infekcije fuzikladijem ( Venturia inaequalis) prije kiše je potrebno je primijeniti jedan od registriranih fungicida:

Delan 700 WDG, Delan pro, Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 WD.

Za zaštitu od pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha) može se primijeniti neki od sumpornih pripravaka.

Za suzbijanje jabučne krvave uši ( Eriosoma lanigerum) može se koristiti pripravak Closer 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Pripravke koristite isključivo prema FIS bazi Ministarstva poljoprivrede.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

 

Pripremi za ispis