Obavijest vinogradarima

Posjednicima vinove loze savjetujem da provedu zaštitu od infekcije crnom pjegavošću (Phomopsis viticola) jednim od registriranih pripravaka na bazi bakra: Nordox 75 WG, Cuprablau Z, Cuprablau Z 35 WG.

Pripravku na bazi bakra može se dodati pripravak koji sadrži parafinsko ulje: Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje i sl. radi istovremenog suzbijanja prezimljujućih oblika nekih štetnika (štitaste uši).

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis