Obavijest proizvođačima jabuka, krušaka i dunja

Nasadi jabuka su u fenofazi zeleni cvjetni pup do fenofaze ružičastog pupa, kruške u fenofazi zelenih balona do faze bijelog pupa. S obzirom da meteorolozi za subotu  najavljuju promjenu vremena  s oborinama i padom dnevne temperature, potrebno je zaštiti nasade od uzročnika krastavosti (Venturia inequalis) i na kruški (Venturia pyrina) primjenom dozvoljenih pripravaka:

Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinnozeb m – 45 , Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Star 80 WP, Pennozeb 75 DG, Indofil 80 WP, Chromodin S – 65, Syllit 544 – SC, Delan 700 WDG, Delan PRO.

Chromodin S-65 i Syllit 544 – SC ne miješati sa močivim sumporom, uljnim sredstvima, dinokapom i kiselim organofosfornim sredstvima, Captanom i gnojima na bazi cinka radi moguće pojave fitotoksičnosti.

Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora:

Cosavet DF, Chromosul 80 ,Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC – 80, Brimflo, Sulgran, Microthiol disperss i Nimrod 25 EC (ne koristiti tijekom cvatnje).

Ukoliko se u voćnjaku nađe kalifornijska štitasta uš, potrebno je obaviti tretiranje prije cvatnje s registriranim pripravcima:

Pyxal, Brai, Proximo, Closer.

Krvava uš (Eriosoma lanigerum) je štetnik koga ćemo naći na stablu i granama u kolonijama. Ako je potrebno tretiranje, nužno se mora obaviti prije cvatnje preparatima Pirimor 50 WG i Closer.

Dunju napada specijalizirana vrsta monilijske truleži i paleži (Monilinia linhartiana). Parazitira isključivo dunju. Prijenos bolesti je osim kukaca moguć i vjetrom i kišom u cvatnji. Gljivica prezimljava u mumificiranim plodovima. Netom prije otvaranja pupova preporuča se tretiranje s Chorus 75 WG, a iznimno u cvatnji s Difcor EC.

Sredstva za zaštitu bilja treba koristiti isključivo prema uputama  proizvođača i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja nužno je zbrinuti prema zakonskim odredbama.

Svaku uporabu sredstava za zaštitu bilja potrebno je unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis