Obavijest proizvođačima jabuka !

Visoke temperature proteklih dana potaknule su naglo kretanje vegetacije te  ovisno o položaju i sortimentu nasadi jabuka u našoj županiji nalaze u razvojnom stadiju pojave prvih listova do pojave  cvjetova . U slučaju oborina stvoriti će se uvjeti za zarazu uzročnikom čađave krastavosti  (Venturia inaequalis) . Savjetujemo proizvođačima da obave preventivnu zaštitu nasada jednim od pripravaka površinskog mehanizma djelovanja http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Obilaskom nasada uočena je populacija jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). Suzbijanje ovog štetnika prije cvatnje  moguće je obaviti pripravkom na osnovi djelatne tvari sulfoksaflor, trgovačkog naziva  Closer.

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete  te voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen.

Preporučujemo mjere kemijske zaštite pripravcima sukladno registraciji i dozvoli pripravka  koji se vode u FIS bazi Ministarstva poljoprivrede : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke primijeniti prema uputi na etiketi ! Svako tretiranje je potrebno zabilježiti  u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja  , a praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis