Obavijest ratari-strne žitarice!

Usjevi strnih žitarica nisu svi u istoj fazi porasta te ih prije primjene bilo kojeg herbicida treba pregledati i utvrditi i koji su korovi prisutni te paziti da dnevne i noćne temperature koje se još u pojedinim noćima spuste ispod 0°C.  Također kod izbora herbicida paziti i na koju kulturu ima dozvolu za suzbijanje kao i u kojoj fenofazi.

Neki od pripravaka koji imaju dozvolu za suzbijanje u strnim žitima su:

a.t. tribenuron- širokolisni korovi ( gorušica, jarmen poljski, kamilica, loboda, mak divlji, mišnjakinja, osjak, rotkva divlja, usnjače)

Granstar 75 DF- pšenica, ječam, zob, BBCH 12-14, 25 g/ha

Nuance – pšenica, ječam ,zob, pšenoraž – BBCH 13-39, 15g/ha

Toscana, Trimur- pšenica, ječam 10-20 g/ha, BBCH 13-29

Granfan,Tridente ,Trick – pšenica ječam, zob, pšenoraž, BBCH 13-29

Tribe 75 WG- pšenica, ječam, zob, pšenoraž , 20g/ha, BBCH 12-39

Trailer – pšenica, ječam zob, pšenoraž, pir-20g/ha BBCH 13-21 jesen, 30 g do BBCH proljeće

Corida -pšenica, ječam-20 g/ha BBCH jesen, 30g/ha proljeće BBCH do 39

a.t. amidosuluron- širokolisni korovi – broćika, dvornici, gorušica, kamilica, limundžik, mak divlji, mišjakinja, pastirska torbica, potočnica, samonikla ulj.repica, rotkva divlja, štavelji, žabljaci

Grodyl- ječam ,zob, pšenica, pšenoraž, pir 40 g/ha, BBCH 13-37

a.t. jodoslufuron- širokolisni i neki uskolisni korovi – broćika, čestoslavice, dvornici, gorušica poljska , jarmen poljski, kamilice ,kopriva mrtva, ljubice, ljuljevi, mak divlji, mišjakinja, osjak poljski , pastirska torbica, mišji repak, uljana repica samonikla, slakoperka obična, svjetlice, vlasnjače, …

Hussar OD,- pšenica, ječam , raž 0,1- BBCHozimi 13-37, jari BBCH 13-29

Secator OD pšenica, ječam 0,1-0,15 ozimi BBCH 21-32, jari BBCH 13-30

Alister New- 1,0- BBCH 13-29

Atlantis Star- pšenica, pšenoraž-0,33 BBCH 20-32

a.t. tritosulfuron-širokolisni korovi

Biathlon 4 D- pšenica, ječam , zob, pir, pšenoraž- 40-70 g/ha, BBCH 13-39

a.t. metsulturon-metil- širokolisni korovi

Accurate 200 WG- 30g/ha BBCH 12-39

a.t. florasulam- širokolisni korovi

Mustang – pšenica, ječam, 0,4-0,6 BBCH 21-31

Lancelot 450 WG –pšenica ječam ,zob 30-33 BBCH 12-32

a.t. piroksulam –širokolisni korovi

Pallas 75 WG 0,12-0,25 BBCH 12-32

a.t. klortoluron- širokolisni i neki uskolisni korovi : dvornik, gorušica, grahorica ptičja, jemen, kamilica, mrtva kopriva, mišjakinja, potočnica, repica samonikla, vlasnjača, zob divlja, žabljak puzavi, pastirska torbica, mak, mišji repak, slakoperka obična

Tolurex 50SC- pšenica, ječam 2,5-3, BBCH 11-21 ,proljeće

Tornado forte – pšenica, ječam,pšenoraž, 1,25, BBCH 13, jesen, BBCH 13-29 proljeće

Legacy plus- pšenica, ječam,pšenoraž, 4,5, BBCH 12-29

a.t. klopiralid- širokolisni korovi –dikica obična, jarmen poljski, kamilica prava, konica, limundžik, osjak poljski, zlatnica kanadska, samonikli suncokret, korovi iz porodice Leguminosae, korovi iz porodice Umbelliferae

Lontrel 300, Clap 300 SL, Boss-ječam, pšenica 0,3- BBCH 25-32

Lontrel 72- pšenica, ječam, zob, pšenoraž, pir 0,11-0,14 BBCH 21-39

a.t. fluroksipir širokolisni korovi

Starane 250, Pluss – ozime žitarice 0,6-0,8  BBCH 13-39, jare žitarice 0,4-0,8

Tomigan 250 EC ozime žitarice 0,6-0,8 BBCH 13-39, jare žitarice 0,4-0,8 BBCH 13-39

Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline žitarice ozime 0,75-1, BBCH 12-39, jare žitarice 0,75 12-32

Vega – pšenica ozima, ječam i ozimi i jari, zob jara 1-1,5, BBCH 21-32

 Prije izbora SZB u suzbijanju  pogledati dozvoljena sredstva u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati  pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije i doze , dozvoljenu fenofazu i vrijeme  primjene.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao (od 26.11.2016).

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis