Obavijest proizvođačima uljane repice!

Utvrđena je pojava repičinog  sjajnika (Brassicogethes sp.) . Potrebno je pratiti njegovu aktivnost jer porastom temperature pojačava se njegova brojnost.  Repičin sjajnik pripada u najvažnije štetnike uljane repice. Pragovi štetnosti:

  • CVJETNI PUPOVI POKRIVENI LIŠĆEM – 0,8 DO 1 REPIČIN SJAJNIK
  • PUPOVI VIDLJIVI, ALI STISNUTI ZAJEDNO I NEDIFERENCIRANI – 1-1,5 REPIČIN SJAJNIK
  • POČETAK DIFERENCIJACIJE PUPOVA – 2-3 REPIČINA SJAJNIKA

Insekticidi: Sindoxa, Biscaya, Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG

Osim navedenih insekticida registrirani su i sljedeći: Cythrin Max, Fastac 10 EC, Fasthrin 10 EC, Direkt, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Poleci, Poleci Plus, Karate Zeon, Cyclone, Vantex, Sumialfa  5 FL kod kojih je utvrđena rezistentnost (smanjena osjetljivost) .  Agronomski fakultet u Zagrebu na području Republike Hrvatske od 2018. godine  provodi projekt „Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja“. Podaci o rezistentnosti na području RH dostupni su na stranici https://rezistentnost-szb.hr/ .

Sredstvima na osnovi klorpirifosa i klorpirifos- metila (Nurelle D, Chromorel-D, Pyrinex 48 EC, Pyrinex 250 CS, Reldan 22 EC, Daskor 440)  ukinuta je registracija  te je krajnji rok za prodaju zaliha 16.3. 2020., a krajnji rok za primjenu zaliha je 16.4. 2020. godine!

 

Popis registriranih sredstava za zaštitu bilja nalazi se na stranici https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB  Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi i uputama, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12), voditi brigu o pčelama , zabrana prskanja u cvatnji (Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14) !!

                                                                                    

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                      e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr