Radionice ‘Koraci do stavljanja u promet proizvoda ribarstva’

Na poziv Ceha za ribarstvo Obrtničke komore Primorsko- goranske i Ličko- senjske županije održane su radionice u Rabu, Malom Lošinju i Novalji. Na radionicama su zainteresirani imali priliku upoznati se sa propisima koji reguliraju stavljanje u promet proizvoda ribarstva, s naglaskom na registraciju i prijavu prvih kupaca na portalu gospodarskog ribarstva – PGR.

Registrirati se treba putem web stranice – https://www.ribarstvo.hr/pgr/

Evidencija o vaganju se ispunjava elektroničkim putem te se uneseni podaci o izvaganim količinama automatski prenose na transportni dokument i u prodajni list. Svi prvi kupci proizvoda ribarstva trebaju izvršiti registraciju na portalu, elektronički ispuniti zahtjev te ga ispisati i podnijeti. Zainteresirani su se upoznali sa zakonskim obvezama kod kupnje plavoperajne tune i igluna prema novom pravilniku koji je nedavno stupio na snagu. Pojašnjeni su potrebni koraci od iskrcaja, vaganja, transporta i prve prodaje, kao i prodaja s plovila.

Radionicu je održala voditeljica Službe za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike Valentina Andrić, a zainteresiranih je bilo 50-tak, podjednako profesionalnih ribara i ugostitelja na koje se također primjenjuje Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna (NN 82/2019).

Zahtjevi za registraciju prvokupaca se dostavljaju na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede,

Uprava ribarstva,

Ulica Alexandera von Humboldta 4b

10000 Zagreb

 

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Voditeljica Službe za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike

Valentina Andrić, mag. ing.

 

Pripremi za ispis