Obavijest proizvođačima lupinastog voća

N od raznih bakterioza primjenom registriranih pripravaka na bazi bakra, kao što su: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Champion WG 50, Cuprablau Z, Cuprablau Z 35 WG, Neoram WG.

Lijeska se nalazi u  fazi otvaranja lisnih pupova. Za zaštitu od bakterijskih bolesti na lijesci registrirani su slijedeći pripravci na bazi bakra: Bordoška juha caffaro 20  WP, Champion  50 WG,  Cuprablau Z 35 WG, Neoram WG.

Za suzbijanje lijeskove grinje ( Eryophies avellanae nal) možete koristiti Cosavet DF ili Microthiol special disperss.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu.

Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

 

Pripremi za ispis