Obavijest proizvođačima jabuke i kruške!

Porastom dnevnih temperatura jabuke i kruške nalaze se u fazi bubrenja pupova te se preporučuje obaviti zaštitu voćaka preparatima na bazi bakra (Nordox 75 WGCuprocaffaro 50 WPChampion WG 50, Champion Flow SC, Neoram WG, Cuprablau Z 35, Bordoška juha 20 WP, Bordoška juha caffaro 20 WP, Cuprocaffaro 50 WP,  Cupra, Codimur SC).

Ovo je jedna od važnijh zaštita, kojom suzbijamo ekonomski značajne bolesti, krastavost jabuka (Venturia inaequalis), bakterijska palež (Erwinia amylovora).

 

Vremenski uvjeti tijekom proteklih zimskih mjeseci imali su utjecaj i na prezimljujuću populaciju najvažnijih štetnika u voćnjacima.

Preporučujemo obaviti pregled voćaka na prezimljujuće populacije ekonomski značajnijih štetnika: Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), Lisne uši (Aphis pomi), Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus perniciosus), Savijači pupova i kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Spilonota, Hedya), Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella).

U voćnjacima krušaka, ali i u manjim nasadima uz okućnice u prvim mjerama zaštite treba pratiti i po potrebi obaviti  suzbijanje kruškine buhe (Cacopsylla pyri).

Zaštitu provesti po mirnom vremenu kad je temperatura zraka iznad 5oC.

Po završetku rezidbe u voćnjacima, ako niste, preporučujemo ukloniti sve suhe i nepotrebne grane kao i zaostale mumificirane plodove i lišće kako bi spriječili širenje ekonomski najznačajnijih bolesti.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

 

Ivana Češek,mag.ing.agr.

                                                                                                          e-mail:ivana.cesek@mps.hr

 

Pripremi za ispis