Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća!

Izuzetno topao siječanj, kao početak veljača potaknuli su  početak kretanja vegetacije na nekim vrstama koštičavog voća. Zbog toga se upozoravaju proizvođači  da prate promjene na pupovima ( breskava, nektarina, šljiva, trešnja i dr), kako bi na vrijeme obavili „ zimsku“ zaštitu bakrenim pripravcima.

Bakreni pripravci imaju dozvolu za primjenu na koštičavom voću u doba mirovanja vegetacije. Tretiranja  se  mogu provoditi u fenofazi A ( još zatvoreni pup), no optimalno vrijeme za suzbijanje kovrčavosti lista breskve je fenofaza B bubrenje pupa.

Ovim tretiranjem vrši se zaštita protiv kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans). Ovaj uzročnik  prezimljava na stablima breskve i nektarine  na površini kore i u ljuskama pupa, a  razvoju bolesti pogoduju oborine i  porast temperature.

Osim toga bakreni pripravci služe  za suzbijanje šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.), rogača šljive (Taphrina pruni) te bakterijskog raka  koštičavog voća.

Odabir bakrenih preparata izvršiti prema dozvolama koje ćete naći na stranicama Fitosanirtarnog informacijskog sustava. (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Upozoravaju se proizvođači da izvrše pregled na prisutnost  štitastih uši, jaja crvenog voćnog pauka, jaja lisnih uši  te ukoliko utvrde kritične brojeve :

Jaja crvenog pauka 100 jaja / 1 m grančice

Jaja lisnih ušiju 25/ 1 m grančice

Tada je moguće primijeniti kombinaciju nekog od bakrenih pripravaka uz dodatak mineralnog ulja ili koristiti gotove kombinacije prema dozvoli sa Fitosanirtarnog informacijskog sustava (https://fis.mps.hr/trazilicaszb)

 Prilikom tretiranja bakrenim pripravcima temperature zraka trebaju biti iznad  5° C za mirnog vremena  sa što više škropiva.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Pripremi za ispis