Obavijest proizvođačima voća

S obzirom na pomalo neuobičajene vremenske uvijete ove zime, moramo puno više pažnje posvetiti zimskom odnosno preventivnom tretiranju voća protiv bolesti.  Prije svega nasade treba detaljno pregledati, i poslije rezidbe obaviti tretiranje.

Kako bi tretiranje bilo kvalitetno obavljeno, treba postupiti po preporukama proizvođača i nikako ne štedjeti na količini škropiva.

Preparate na bazi bakra možemo koristiti do otvaranja pupova, i svakako prije korištenja provjeriti jesu navedeni u FIS bazi.

Možemo koristiti: BORDOŠKU JUHU CAFFARO 20WP, CHAMPION WG 50, CUPRABLAU Z 35WG, NEORAM WG, NORDOX 75 WG.

Budući da znamo da na voćkama przimljava i veliki broj štetnika kao što su: lisne uši, štitaste uši, jaja crvenog pauka i neki drugi, preporučujemo pripravcima na bazi bakra dodati mineralna ulja npr. BIJELO ULJE (3-4 %)u mirovanju vegetacije, ili koristiti gotovu kombinaciju bakra i mineralnog ulja npr. MODRO ULJE (2-3 %)

Sva tretiranja provoditi po mirnom vremenu bez vjetra, s temperaturom iznad 5 stupnjeva.

Svako korištenje sredstava za zaštitu bilja evidentirati u Evidencijske listove, a ambalažu zbrinuti kako nalažu zakonske obaveze.

 

                                                                            Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

                                                                  Email: marija.kupresak@mps.hr

Pripremi za ispis