Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Preporučujemo poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća ( breskve, marelice, nektarine, višnje, trešnje, šljive) i bajama da pregledaju svoje nasade. Ukoliko se voćke nalaze u fenofazi bubrenja pupova da obave prvu preventivnu zaštitu, tkz. plavo prskanje (kupanje) voćaka sa jednim od pripravaka na osnovi bakra.

Ovim tretiranjem vrši se preventivna zaštita protiv prezimljujućih oblika uzročnika bolesti kovrčavosti lista (Taphrina deformans), paleži cvjetova i rodnih mladica (Monilinia laxa), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophilla), kozičavosti lišća trešanja i višnje (Blumeriella jaapii), rogača šljive (Taphrina pruni) i bakterijskog raka koštičavog voća.

Za kvalitetnu zaštitu potrebno je koristiti obilan utrošak škropiva i voćku „okupati“ sa svih strana, jer uzročnici bolesti i štetnika prezimljuju na kori, pukotinama i ljuskicama pupova.

Pripravci na osnovi bakra prema FIS bazi( http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) na dan 12.02.2020.

 • Airone SC
 • Bordoška juha Caffaro 20WP
 • Bordoška juha 20WP-Manica
 • Champion WG 50
 • Champion flow SC
 • Codimur 50
 • Codimur SC
 • Copper key
 • Copper Lainco
 • Cupra
 • Cupra key flow
 • Cuprablau Z 35 WG
 • Cuprocaffaro 50 WP
 • Neoram WG
 • Nordox 75WG

Ukoliko se utvrdi prisutnost prezimljujućih stadija štetnika štitastih ušiju, jaja lisnih uši ili crvenog voćnog pauka, prednost dati kombinaciji bakrenih pripravaka uz dodatak mineralnih ulja    ( Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal neu, Ovipron Top, Ovitex, Estiuoil, Insectoil key, Laincoil) ili koristiti već gotovu kombinaciju( Modro ulje, Red fox).

Pripravke na osnovi bakra potrebno je primijeniti u vrijeme bubrenja pupova, jer u kasnijim primjenama nakon otvaranja pupova moguća je pojava fitotoksičnosti.

NAPOMENA: Sredstva za zaštitu bilja koristiti  prema uputama i registracijama  objavljenim u Fitosanitarnom informacijskom sustavu, tj.FIS bazi http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Svaku upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je evidentirati u evidenciji o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Silvija Marušić, dipl.ing.agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

Pripremi za ispis