Ribarstvo – Koraci do stavljanja u promet proizvoda ribarstva

Radionica „Koraci do stavljanja u promet proizvoda ribarstva“ i stručno osposobljavanje za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova

Služba za podršku u provedbi mjera ribarstvene politike Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva tijekom siječnja je u suradnji s Upravom ribarstva organizirala i sudjelovala na radionici o prvoj prodaji i stavljanju u promet proizvoda ribarstva na Rabu, te u Zadru. Na radionici su se zainteresirani imali priliku upoznati sa izmjenama i dopunama propisa koji reguliraju stavljanje u promet proizvoda ribarstva,  s naglaskom na registraciju i prijavu prvih kupaca na portal PGR putem kojeg se ispunjavaju evidencija o vaganju i prodajni listovi. Pojašnjeni su potrebni koraci od iskrcaja, vaganja, transporta i prve prodaje, kao i prodaja s plovila. Radionicu su održali kolege Mislav Sokol i Josip Furčić iz Uprave ribarstva i Valentina Andrić.

Izmjenama Zakona o morskom ribarstvu Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva započela je sa stručnim osposobljavanjem za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova koja je za polaznike besplatna. Održana su stručna osposobljavanja u Zadru i Rijeci na kojima je sudjelovalo oko 50-tak zainteresiranih polaznika tečaja. Svim polaznicima je nakon završene edukacije po Programu stručnog osposobljavanja izdana Potvrda o stručnoj osposobljenosti koju trebaju imati na plovilu za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova na moru. Potvrda je isprava kojom se dokazuje stručna osposobljenost za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova.

Održane su i radionice za  osnovno stručno osposobljavanje – uzgoj morskih riba u Zadru gdje je bilo 9 polaznika tečaja i  za uzgajivače školjaka u Stonu i Šibeniku, sa 20-tak polaznika tečaja.

U najavi su stručna osposobljavanja za obavljanje gospodarskog ribolova u Splitu 11.02.2020. i u Stonu 12.02.2020. godine.

Svi zainteresirani za edukaciju mogu se prijaviti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede https://www.savjetodavna.hr/, prijavom i upisom svojih podataka pod Savjetovanje i tečajevi, Tečajevi za ribare/uzgajivače, Iskaz interesa (odabrati gospodarski ribolov ili akvakultura).

Voditeljica Službe
Valentina Andrić, mag. ing.

Pripremi za ispis