Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da pregledaju svoje nasade koštičavog voća (breskva, nektarina, marelica, višnja, trešnja, šljiva) te izvrše zaštitu nakon obavljene rezidbe sa jednim od pripravaka na osnovi bakra prema popisu registriranih u FIS bazi za pojedinu kulturu na dan 31.1.2020. (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/):

 • Bordoška juha Caffaro 20 WP
 • Bordoška juha 20 WP – Manica 
 • Champion WG 50
 • Champion flow SC
 • Cuprocaffaro 50 WP
 • Cuprablau Z 35 WG
 • Neoram WG
 • Nordox 75 WG
 • Airone SC
 • Copper key
 • Codimur 50
 • Codimur SC
 • Cupra
 • Copper Lainco
 • Cupra key flow

Pripravci na osnovi bakra smiju se na koštičavom voću koristiti samo prije otvaranja pupova!

 

Ovim prskanjem preventivno štitimo voćke od uzročnika kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophilla), paleži cvijeta i mladica (Monilinia laxa) te bakterijskog raka koštičavog voća.

Radi suzbijanja prezimljujućih stadija štitastih ušiju, jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka bakrenom pripravku možete dodati mineralno ulje  (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal Neu, Ovipron Top, Ovitex, Estiuoil, Insectoil key, Laincoil i dr.) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Modro ulje, Red fox ).

Voćke je potrebno dobro“ okupati“ sa svih strana otopinom jer uzročnici bolesti i štetnika prezimljuju na kori, granama i u pukotinama kore, (potrebno je oko 10 litara pripravka za dobro razvijenu voćku).

Tretiranje navedenim pripravcima potrebno je provesti za mirna vremena bez vjetra, prije kiše , pri dnevnoj temperaturi zraka višoj od 5˚C !

VAŽNOsve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se ispuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, koja mora sadržavati sljedeće podatke: datum i vrijeme tretiranja, naziv i površina parcele na kojoj se tretira, trgovački naziv sredstva, tretirana kultura te doza odnosno koncentracija primjenjenog sredstva.

 

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: 
Marijana.Lemic@mps.hr

 

Pripremi za ispis