HUB 10 NEFERTITI

NEFERTITI demo-događaj pod nazivom Izazovi i procedure u evaluaciji kvalitete meda“ održan je u Starim Jankovcima u Vukovarsko-srijemskoj županiji u srijedu 11.prosinca 2019.g. Teoretski dio polaznici demonstracijske radionice odslušali su u prostorijama Centra kompetencija – hrana i bioekonomija d.o.o, a praktični dio na OPG-u Čuljak uz aktivno sudjelovanje svih demo-farmera, inovacijskih aktera i svih ostalih polaznika.

Treba podsjetiti da je demonstracijski događaj organiziran u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)koji je financiran sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705. Unutar projekta postoji 10 tematskih mreža i regionalnih podmreža (HUB-ova). Smisao projekta je stvaranje dodatne vrijednosti kroz razmjenu znanja i iskustava, poticanje prijenosa inovacija, razvoj peer to peer učenja te rad na boljoj povezanosti mreža između poljoprivrednih gospodarstva diljem Europe.

 

Proizvodnja meda odnosno postupci sa medom moraju biti takvi da se ne umanji kvaliteta samog proizvoda. Prilikom proizvodnje treba izvršiti pravovremene postupke kako bi se proizveo med određene sorte. Važno je poznavanje osnovnih kemijskih i senzorskih osobina pojedine sorte radi točnog deklariranja proizvoda. Glavni cilj događaja je upoznati sudionike sa sustavom evaluacije kvalitete meda. Stoga je upriličen prikaz ocjenjivanja tri uzorka meda.Polaznici demonstracijskog događaja aktivno su sudjelovali tijekom radionice pa se otvorila plodonosna rasprava o senzorskim osobinama pojedinih vrsta medova. Praktični dio je održan na pčelinjaku opg Čuljak.

Razumljivo, dugujemo posebnu zahvalu inovacijskim akterima gosp.Stanku Čuljku, potpredsjedniku HPS-a, i načelniku općine Stari Jankovci gosp. Sudareviću na pomoći oko organizacije i provedbe demo-radionice.

Igor Petrović dipl.ing.agr.

Član HUB 10

Pripremi za ispis