Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Jesen je bila natprosječno topla te je lišće počelo relativno kasno padati. Kada otpadne cca 80 % lišća potrebno je voćke zaštititi bakrenim preparatima. Zaštitu je potrebno provesti protiv  paleži grančica i truleži plodova (Monilinia  laxa , Monilinia fruktigena, Monilinia frukticola), kozičavosti trešnje i višnje (Blumeriella japii), šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla), kovrčavosti lišća breskve i nektarine (Taphrina deformans) i rogača šljive (Taphrina pruni).

Također je zaštitu potrebno provesti protiv bakterioze (Pseudomonas mors – prunorum), jer do zaraze dolazi u jesen, u vrijeme otpadanja lišća,  kroz lisne ožiljke. Uslijed zaraze nastaju rak rane, smolaste izlučevine i sušenje voćaka.

Kod provođenja zimske rezidbe , nužno je odstraniti sve osušene grančice i sve osušene mumificirane plodove jer su oni izvor zaraze za iduću godinu. Po mogućnosti ukloniti lišće iz voćnjaka koje je izvor primarne zaraze u proljeće.

Dozvoljeni pripravci su:

Nordox 75 WG – dozvoljen je za koštičavo voće u periodu od berbe do cvatnje za kovrčavost lišća breskve i nektarine (Taphrina deformans), bakterijski rak kore (Pseudomonas mors – prunorum), šupljikavost lišća (Stigmina carpophila) te palež cvijeta i mladica (Monilinia laxa) i trulež ploda (Monilinia fruktigena). Preporučena koncentracija je 0,2 % uz utrošak 1000 l vode po ha. Dozvoljena upotreba je 3 x godišnje.

Cuprablau Z – dozvoljen je za koštičavo voće za kovrčavost (Taphrina deformans) na breskvi, marelici i nektarini , šupljikavost lišća (Stigmina carpophilla) , trulež ploda (Monilinia spp. ), pjegavost lišća (Venturia carpophila), kozičavost (Blumeriella japii), vjetičja metla trešnje (Taphrina wiesneri), rogač šljive (Taphrina pruni) u mirovanju vegetacije od jeseni do bubrenja pupova, Dozu je potrebno prilagoditi pritisku bolesti. Dozvoljeno je upotrijebiti 4 x godišnje uz razmak 7- 10 dana. Dozvoljen je za bakterijsku pjegavost (Xantomonas arboricola pv.pruni) u količini 1,6 – 1,04 kg/ha uz utrošak 500 – 1500 l/ha uz primjenu 4 x godišnje. Za vlažnu trulež korjenova vrata (Phytophtora spp.) dozvoljen je za tretiranje donjeg dijela debla korjenovog vrata s koncentracijom 160 – 170 g sredstva/hl (max 1,7 kg/ha) uz 500 – 1500 l/ha vode.

Neoram WG – kontaktni preventivni fungicid dozvoljen  za suzbijanje kovrčavosti breskve (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla) te palež cvijeta i mladica (Monilinia spp.) u koncentraciji 0,5 – 0,6 % maksimalno 2 x u vegetaciji isključivo u mirovanju vegetacije.

Airone SC – fungicid i baktericid dozvoljen za suzbijanje bolesti na breskvi, nektarini, marelici, šljivi za šupljikavost (Stigmina carpophilla), rogača šljive (Taphrina pruni), vještičje metle ( Taphrina cerasi), smeđe truleži (Monilinia spp.) te bakterijskog raka (Pseudomonas syringie)  u dozi od 4 l/ha uz utrošak vode 1000 – 1500 l/ha u razdoblju od otpadanja lišća – mirovanju do početka cvatnje. Sredstvo se smije primijeniti samo jednom u vegetaciji na marelici, trešnji i šljivi.

Champion  – preventivni fungicid za suzbijanje dozvoljen za breskvu (kovrčavost lišća (Taphrina deformans) i šupljikavost (Stigmina carpophilla)  u koncentraciji 0,5 % u mirovanju vegetacije do početka bubrenja pupova i koštičavo voće za palež cvijeta i mladica (Monilinia spp.) i šupljikavost (Stigmina carpophilla) u 1 % koncentraciji isključivo u mirovanju vegetacije.

Champion flow SC – dozvoljen na breskvi za kovrčavost (Taphrina deformans) i šupljikavost (Stigmina carpophilla)  u koncentraciji 0,7 % u vrijeme mirovanja vegetacije do početka bubrenja pupova  te za trešnju i višnju protiv kozičavosti (Blumeria jaapii) u koncentraciji 0,35 – 0,4 % max 2 x u vegetaciji.

Champion WG 50 – preventivni fungicid dozvoljen za koštićavo voće za šupljikavost (Stigmina carpophilla)  i gnomonie (Apiognomonia veneta) u dozi 2 – 3 kg/ha uz utrošak 500 – 1500 l/ha max 3 x u vegetaciji.

Kupropin  – dozvoljen na breskvi za kovrčavost (Taphrina deformans) i šupljikavost (Stigmina carpophilla) u 0,5 -0,75 % u mirovanju vegetacije do početka bubrenja pupova. Može služiti za premazivanje rana u koncentraciji 0,8 %.

Codimur SC, Codimur 50, Copper key, Copper key flow i Cupra su sredstva dozvoljena za kovrčavost (Taphrina deformans)  na marelici, breskvi i nektarini u koncentraciji 0,25 – 0,3 % uz utrošak 800 – 1000 l vode/ha. Primjena od promjene boje lista do početka  kretanja vegetanja vegetacije.

Cuprocaffaro 50 WP – preventivni fungicid za suzbijanje šupljikavosti na koštičavom voću (Stigmina carpophilla) 750 gr/100 l vode.u vrijeme mirovanja vegetacije do početka bubrenja pupova.

Rame caffaro  32 WP –  kontaktni preventivni fungicid dozvoljen na koštičavom voću za suzbijanje šupljikavosti (Stigmina carpophilla) i kovrčavosti (Taphrina deformans)  max 2 x godišnje u 1 % koncentraciji.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti isključivo prema pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) obaveza je voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja. Sredstva koja se drže na gospodarsvu treba skladištiti na propisani način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis