NEFERTITI HUB-3 : POZIV NA DEMO-DOGAĐAJ

Poboljšanje kvalitete tla na travnjačkim površinama u sustavu krava-tele

 

Pozivamo Vas dana 20. studenoga 2019. (srijeda), s početkom u 11:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Poboljšanje kvalitete tla na travnjačkim površinama u sustavu krava-tele“, koji će se održati na OPG-u Milan Vukelić, Lipe 33, Gospić, Ličko-senjska županija. Okupljanje i uvodni dio demonstracije s izlaganjima biti će u Kulturno Informativnom centru Gospić (KIC) na adresi Budačka 12, u Gospiću (dvorana na prvom katu, dok će se praktični dio demonstracije uz obilazak farme i pašnjaka odvijati na adresi Lipe 33 te na lokaciji Medak bb.

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Krški su pašnjaci nepovoljno stanište i ograničavajući čimbenik za proizvodnju i korištenje. Za postizanje ekoloških standarda u uzgoju životinja pogodnost su velike površine. U proizvodnom sustavu tova na paši u Hrvatskoj nedostaju iskustva iz prakse. U sustavu krava-tele prevladavaju poluintenzivni pašnjaci gdje je nužno poboljšanje botaničkog sastava. Poboljšanjem kvalitete tla na travnjačkim površinama može se utjecati na kvalitetu i prinos proizvedene krme a time i utjecati na pravilno upravljanjem pašnim govedarstvom. Iskustva najboljih praktičara na tom području i primjeri na njihovim farmama mogu biti značajna motivacija za postojeće i potencijalne poljoprivrednike. PROGRAM demonstracijskog događaja možete naći na linku POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ.

Demonstracijski događaj organizira se unutar Mreže 3 (HUB 3) – Ekološki sustavi u stočarstvu u projektu NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Financiran je iz Programa OBZOR 2020 (sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu pod nazivom HUB 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i svi ostali zainteresirani koji će nam se pridružiti tijekom trajanja projekta.

                 

Demonstracijske aktivnosti usredotočene su na nove prakse i tehnologije, poboljšanju tzv. čvrstoće životinja (animal robustness), uzgoju, dobrobiti i hranidbi. Također, usredotočene su na razmjenu znanja i iskustava oko specifičnosti u ekološkom uzgoju stoke koje će omogućiti privlačenje konvencionalnih poljoprivrednika, te njihov prijelaz u ekološke. Isto tako teži se poboljšati obuhvat te interakciju s potrošačima.

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

Pripremi za ispis