Obavijest proizvođačima ozimog luka i češnjaka

Tijekom mjeseca listopada i studenoga kreće sjetva/sadnja ozimog luka i češnjaka. Prije same sjetve/sadnje preporuča se obaviti zaštitu protiv zemljišnih štetnika, u tu svrhu može se primijeniti zemljišni insekticid FORCE 1,5 G koji se primjenjuje u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha. Karenca je osigurana vremenom primjene.

Nakon sadnje prije nicanja ovih ozimih kultura moguće je suzbiti korove. Herbicidi koji suzbijaju jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove su:

BUTISAN S koji se primjenjuje u količini 1-1,2 L/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha

FILON 80 EC se primjenjuje rano poslije nicanja (post-em), kada luk ima 1-3 u cijelosti razvijena lista (BBCH 11-13) u količini od 30-50 ml na 100 m^2.,

STOMP AQUA primjenjuje se nakon nicanja kulture (post-em) kada se kultura nalazi u stadiju razvoja “biča” (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha. Utrošak vode: 200-600 l/ha.

Herbicid AGIL 100EC suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove, dok herbicid

LENTAGRAN 40 WP suzbija jednogodišnje širokolisne korovi i primjenjuje se nakon nicanja/presađivanja u najvećoj količini do 2 kg/ha.

Navedene herbicide preporuča se primijeniti u „split aplikaciji“ odnosno da se preporučena količina herbicida raspodjeli ili primijeni u dva ili više puta u određenim vremenskim razmacima.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis